ایران/ قضایی

قرار ٢ میلیارد تومانی برای دادستان سابق تهران، سعید مرتضوی

سعید مرتضوی
سعید مرتضوی DR

در ایران یک بازپرس دادسرای تهران برای سعید مرتضوی- دادستان سابق تهران، ٢ میلیارد تومان قرار صادر کرد. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش "خبر آنلاین"، اولین قرار تأمین در پرونده سعید مرتضوی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به مبلغ ٢٠ میلیارد ریال (٢ میلیارد تومان) صادرشد.

یکی از وکلای سعید مرتضوی گفته است: امروز دادسرا قرار کفالت ٢ میلیارد تومانی برای سعید مرتضوی صادرکرد؛ وی گفت سعید مرتضوی اتهامات متعددی دارد.

وکیل مرتضوی درمورد احتمال بازداشت موقت دادستان سابق تهران گفت: هنوز دادگاه اتهامات دیگر پرونده از جمله اختلاس را مورد بررسی قرارنداده است و در حال حاضر متهم تنها به دلیل وارد شدن اتهام تصرف غیرقانونی در اموال "شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی" (شِستا)، قرار کفالت ٢ میلیارد تومانی دریافت کرده است.

خبر حاکی است که سعید مرتضوی با تودیع مبلغ قرار از دادسرا خارج شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید