افغانستان

قطب بندی های سیاسی فعلی افغانستان

بعد از سفررهبران «جبهۀ ملی افغانستان» به برلین و ملاقات آنان با نمایندگان آلمان وآمریکا، صحبت از قطب بندی های سیاسی افغانستان است.

رهبران جبهۀ ملی افغانستان، از راست به چپ: احمد ضیاء مسعود، محمد محقق، رشید دوستم
رهبران جبهۀ ملی افغانستان، از راست به چپ: احمد ضیاء مسعود، محمد محقق، رشید دوستم
تبلیغ بازرگانی

رهبران جبهۀ ملی، آقایان دوستم، محقق و احمد ضیا مسعود اعلان کرده اند که طرف اصلی مذاکره با طالبان آنان هستند و به همین دلیل آنان نه تنها باید در مذاکرات حاضر باشند، بلکه به نظرات آنان هم باید احترام شود.

این موضوع را با آقای صدیق الله توحیدی بررسی میکنیم.

آقای توحیدی، تأیید میکند که نه تنها در گذشته، بلکه امروز هم، شخصیت هایی که یک زمانی بنام مجاهد و بعد به نام جهادی یاد میشدند، در بافت سیاسی افغانستان، اهمیت فراوان دارند. این طیف ها، در زمانیکه طالبان بر سر قدرت بودند، در برابر آنان مقاومت کردند و امروز هم هدف مهم طالبان، همین شخصیت ها هستند. برای روشن ساختن این موضوع، آقای توحیدی از کسانیکه درین اواخر توسط طالبان ترور شدتد، یاد آوری میکند.

در مورد آقای کرزی و اینکه آیا او هم یکی از قطب های سیاسی است یا در میان قطب های دیگر قرار دارد، آقای توحیدی میگوید که او نه پشتیبانی طالبان را دارد و نه پشتیبانی مجاهدین را، و اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، شاید بیشتر از دیگران آقای کرزی از آن متضرر شود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید