قطر/چاد/عربستان

قطر دراقدامی تلافی‌جویانه سفارت چاد در این کشور را تعطیل می‌کند

یک مسئول وزارت خارجه قطر روز پنجشنبه، ۲۴ اوت اعلام کرد که این کشور سفارت چاد در قطر را تعطیل می کند و به پرسنل این سفارتخانه مدت ۳ روز مهلت داده است که خاک قطر را ترک کنند. این اقدام قطر در پاسخ به اقدام چاد در ماه ژوئن گذشته انجام می گیرد. پس از آغاز تنش بین عربستان و قطر، و تصمیم عربستان و ۵ کشور عربی نزدیک به مواضع عربستان برای قطع روابط دیپلماتیک با قطر، چاد به همراه چند کشور دیگر آفریقایی، از جمله موریتانی و سنگال از رویکرد عربستان سعودی پیروی کرد و دستور بستن سفارت قطر در چاد را صادر کرد.در حالی که مقامات مسئول در چاد تصمیم خود در آن هنگام را در ارتباط با نقش تخریبی قطر در لیبی توجیه کرده بودند، قطر ریاض را متهم به فشار به کشورهای آفریقایی برای قطع روابط دیپلماتیک خود با دوحه کرده بود.