ایران- فرانسه

قطع همکاری ایران با موزۀ لوور پاریس

حمید بقائی، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران
حمید بقائی، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران

حمید بقائی، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز (دوشنبه) گفت این کشور تصمیم گرفته است به همکاری های خود با موزۀ لوور پاریس پایان دهد. حمید بقائی این موزه را متهم کرد که به تعهدات خود در قبال ایران احترام نگذاشته است.

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران که درعین حال ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران را نیز بر عهده دارد این سازمان از امروز به کلیۀ همکاری های خود با این موزۀ فرانسوی پایان می دهد.

حمید بقائی در توجیه تصمیم امروز گفت بر اساس توافق حاصله میان دو طرف قرار بود موزۀ لوور اشیائی را برای برپائی نمایشگاهی در ایران به این کشور بفرستد ولی به دلایل نامعلوم این کار را نکرده است. معاون رئیس جمهوری ایران گفت این کشور نمی تواند بپذیرد که کشورهای اروپائی در عرصۀ فرهنگی نگاهی از بالا به ایران داشته باشند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران که به سخنان بقائی اختصاص داده است یادآوری می کند که ایران در سال های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ میلادی در چهارچوب توافقی با موزۀ لوور آثاری را برای برگزاری دو نمایشگاه زیر عناوین "هنر دورۀ صفوی" و "تاریخ تمدن ایران" به پاریس فرستاد و این دو نمایشگاه در لوور برگزار شد.

در چهارچوب همین توافق، موزۀ لوور متعهد شده است که شماری از آثار بی شمارایرانی خود را برای برگزاری یک نمایشگاه به تهران بفرستد اما نه تاریخی برای این نمایشگاه تعیین و نه موضوع نمایشگاه مشخص نشده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید