ایران

قم در زمینه اعتیاد زنان، رتبه نخست را در کشور دارد

زهرا جواهریان معاون هماهنگ کننده معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری
زهرا جواهریان معاون هماهنگ کننده معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری .

معاون هماهنگ‌کننده معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری اسلامی گفته که قم در زمینه اعتیاد زنان رتبه نخست را در کشور دارد. او همچنین گفته است در باره نسبت طلاق به ازدواج در روستاها، روستاهای قم رتبه اول را در ایران دارند و در مسئله زنان بازمانده از تحصیل نیز قم رتبه اول را در کشور دارد. بدین ترتیب قم که قاعدتاً باید نماد و ویترین توسعه اجتماعی در نظام اسلامی باشد، با تأیید یک مقام مسئول جمهوری اسلامی در زمینه زنان معیار بارز عقب ماندگی و آسیب های اجتماعی در کشور است و در سه مورد یاد شده رکورد عقب ماندگی را در کشور دارد.

تبلیغ بازرگانی

زهرا جواهریان معاون هماهنگ کننده معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم که عصر روز چهارشنبه با دستور کار سند ارتقاء زنان و خانواده دراستانداری قم برگزار شد، گفت: «نسبت طلاق به ازدواج در روستاهای قم رتبه اول را در ایران دارد، همچنین در مسئله اعتیاد زنان، قم آمار بالایی دارد. نسبت دستگیرشدگان زن به عنوان معتاد در کشور نشان می دهد که قم رتبه اول را دارد.»

زهرا جواهریان افزود: «نسبت مشارکت اقتصادی زنان قم در کشور رتبه سی یکم است، قم در مسئله زنان بازمانده از تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه رتبه اول را دارد. همچنین وضعیت مدیریت زنان استان قم نسبت به مردان وضعیت مناسبی ندارد و رتبه سی و یکم در کشور را دارد.»

معاون هماهنگ‌کننده معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری گفت: «بعد از تصویب برنامه ششم، معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اقدام به تدوین شاخص های عدالت جنسیتی در ۸ محور آموزش، اشتغال ،بهداشت، ورزش، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، حقوق، امنیت کرده است.» وی افزود : «این سند که تدوین و به تمام دستگاه ها و استان ها ابلاغ شده بر پایه آماری بوده که از اطلس زنان بر اساس سرشماری سال ۹۵ کل کشور اتخاذ شده است.»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید