ایران

"قهر" حسن روحانی با مجمع تشخیص مصلحت نظام

غیبت حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
غیبت حسن روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از "قهر" حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با این مجمع خبر داده و به نقل از هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که روحانی در اعتراض به روند بررسی سیاست‌های برنامه ششم توسعه در مجمع، در جلسات آن شرکت نمی‌کند.

تبلیغ بازرگانی

در حالی که حسن روحانی در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که دو روز پیش در تهران برگزار شد، شرکت نیافت، امروز محمود محمدی عراقی یک عضو این مجمع به خبرگزاری فارس گفت که غیبت روحانی در جلسات مجمع، در همین جلسه از سوی هاشمی رفسنجانی مطرح شد.

بر اساس گفته‌های هاشمی، وقتی بحث سیاست‌های برنامه ششم توسعه در مجمع مطرح شد، روحانی معتقد بود که تعیین این سیاست‌ها از وظایف دولت است و نباید مجمع در این مسئله دخالت کند و هنگامی که اکثر اعضای مجمع خواستند که درباره این سیاست‌ها بحث کنند، روحانی از آن به بعد، دیگر در جلسات مجمع شرکت نکرد.

پیش از این، حسین صفارهرندی، یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: "شاید در کل 8 ماه اخیر سه یا چهار بار رئیس‌جمهور در جلسات مجمع حضور داشته و آن هم در حد کمتر از یک ساعت بوده است."

این درحالی است که محمدباقر نوبخت دلیل این غیبت را "مشغله کاری" حسن روحانی اعلام کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید