دسترسی به محتوای اصلی
آمریکا/ایران

لئون پانه تا:"حملۀ آمریکا به ایران بسیار مخرب تر از حملۀ اسرائیل به ایران خواهد بود."

Reuters/Jason Reed
۲ دقیقه

در حالیکه برخی از ناظران قدرت نظامی اسرائیل را برای مورد هدف قرار دادن تأسیسات هسته ای ایران زیر سوأل برده اند، "لئون پانه تا" رئیس وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که تأثیر حملات آمریکایی بر تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی بسیار مخرب تر از حملات احتمالی اسرائیل خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

رئیس پنتاگون در ادامه اظهار داشت که:" اگر اسرائیل تصمیم به حملۀ نظامی بگیرد، بدون شک تأثیر پذیر خواهد بود ولی واضح است که اگر آمریکا تصمیم به مورد هدف قرار دادن تأسیسات هسته ای ایران بگیرد، اثرات آن بسیار مهم تر خواهد بود."

همچنین "لئون پانه تا" در ادامۀ سخنانش تأکید کرد که ارتش آمریکا از مدتها قبل برنامه های مختلفی را برای حمله به ایران طراحی کرده است، ولی اولویت برای ما پیدا کردن راه حل دیپلماتیک است.

وزیر دفاع آمریکا متذکر شد که هنوز مقامات اسرائیلی تصمیم نگرفته اند که آیا حاضرند خطرات احتمالی حملۀ نظامی و منهدم کردن تأسیسات هسته ای جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند یا خیر.

از سوی دیگر ژنرال "رابرت کارلایل" نایب رئیس نیروی هوایی ارتش آمریکا اعلام کرد که ارتش آمریکا از سال گذشته بمب جدیدی را در اختیار دارد که با وزنی بالغ بر 13 تن قادر است از 65 متر بتون عبور کند و سپس منفجر شود.

"ژنرال کارلایل" در ادامۀ سخنانش تأکید کرد که این بمب می تواند در مواردی مثل مورد هدف قرار دادن تأسیسات هسته ای ایران مورد استفاده قرار گیرد و قادر است تأسیسات زیر زمینی ایران را منهدم سازد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.