روزنامه‌های فرانسه

لاکروا: ادامه گسترده برده داری در پاکستان

@fotolia

روزنامه لاکروا به مناسبت روز جهانی الغای برده داری-دوم دسامبر، گزارشی دارد از پاکستان. لاکروا می نویسد که برده داری، هم اکنون شامل میلیون ها نفر انسان در این کشورمی گردد. این گزارش نشان میدهد که برده داری به صورت کار بدون دستمزد و مواجب در همه نقاط این کشور جاری و ساری می باشد، این پدیده غیر انسانی در بخش های کشاورزی و صنایع آجر سازی پاکستان دامنه و گستره بسیار وسیعی دارد.

تبلیغ بازرگانی

تیترها و عناوین بزرگ اکثریت روزنامه های امروز فرانسه، از جمله فیگارو، لیبراسیون، لاکروا، لز اکو، اومانیته به مشکلات بیکاری و اقتصادی در این کشور اختصاص یافته است. کار کارکنان در روزهای یکشنبه و دیگر روزهای تعطیل رسمی سال، بحثی جنجال برانگیز در جامعه فرانسه ایجاد کرده است. در حالی که نخست وزیر فرانسه "ژان- مارک ارو"، امروز طرح قانونی جدیدی را اعلام می کند که در بر دارنده محدودیت های تازه ای برای کار کارکنان و کارگران در روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل می باشد، احزاب راست فرانسه، همچنین بسیاری از فعالان اقتصادی این کشور مخالف محدودیت های تازه در این زمینه هستند و با توجه به تداوم بحران اقتصادی و رکود در این کشور یک سیاست لیبرال را در این زمینه تجویز می کنند.
در عرصه بین المللی، روزنامه های فرانسه، بیشترین گزارش های امروزخود را به بحران سیاسی در اوکراین، تایلند و همچنین جمهوری آفریقای مرکزی اختصاص داده اند.
و اما روزنامه لاکروا به مناسبت روز جهانی الغای برده داری گزارشی دارد از پاکستان. لاکروا می نویسد که برده داری، هم اکنون شامل میلیون ها نفر انسان در این کشورمی گردد. این گزارش نشان میدهد که برده داری به صورت کار بدون دستمزد و مواجب در همه نقاط این کشور جاری و ساری می باشد، این پدیده غیر انسانی در بخش های کشاورزی و صنایع آجر سازی پاکستان دامنه و گستره بسیار وسیعی دارد.
لاکروا به استناد به گزارش یک سازمان غیر حکومتی "او ان جی" معروف پاکستانی در زمینه آزادی کار و اشتغال می نویسد که فقط در کارخانه های آجر سازی این کشور بیش از 4.5 میلیون نفر بدون دریافت دستمزد مورد استثمار و سوء استفاده غیر انسانی مالکین این کارخانه قرار گرفته اند و همانند یک برده با آنان بر خورد می شود.
به مناسبت روز جهانی الغای برده داردی در جهان، سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه دوم دسامبر اعلام کرده است که هنوز بیش از 21 میلون نفر درجهان به صورت مجانی و بدون دریافت هیچگونه دستمزد مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.
لاکروا از محل یک "او ان جی" که به فاصله دو ساعتی از کراچی پایتخت اقتصادی پاکستان واقع است، گزارش میدهد. دفتر این "او ان جی" در حیدر آباد قرار دارد و این سازمان غیر حکومتی قربانیان برده داری و کار اجباری بدون دستمزد در این استان را میپذیرد و از آنان برای استیفای حقوق از بین رفته آنان حمایت میکند.
"خیمو" یک جوان 30 ساله هندو که بیش از 10 سال از سنش پیر تر نشان میدهد در این روز برای امور اداری که با کمک این "او ان جی" میتواند وی را از برده داری و کار اجباری رهایی بخشد حضور دارد. او در چنبره بدهی انبوهی که ساخته وپرداخته مالک زمین کشاورزی است که در آن کار میکرده است، گرفتار آمده است.
او میگوید : " معمولا خانواده من حق دارد که 25 در صد بر داشت محصو ل سالانه را دریافت کند، اما ما هر گز رنگ آن را ندیده ایم. او ادامه میدهد که معمولا مالک باید تغذیه روزانه ما را تأمین کند، اما وی مواد غذایی را با وام خریداری میکند و ما باید بهره بسیار بالای این وام را در پایان هر سال به او پرداخت کنیم.
"خیمو" ادامه میدهد که او بدون توقف بیش از 12 ساعت در شبانه و روز کار میکند و همواره میزان بدهی اش افزایش می یاید. او تأکید میکند حتی زمانی که بیمار است و مواد خوراکی لازم برای معاش روزانه اش ندارد ناچار است کار کند.شرایطی که وی در آن فرو افتاده است، هر ساله وی را بیش از پیش به مالک بدهکار میکند و او ناچار است که تمام عمرش همانند یک برده در خدمت این مالک باشد.
زهره یوسف رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان در باره این شرایط میگوید که: گاهی زارعین برای سبک کردن بدهی هایشان ناچارند که فرزندان خود را به مالک بفروشند و آنان را به صورت برده در اختیار مالک قرار دهند.
قربانی دیگری به نام شامپا که در این "او ان جی" حضور دارد می گوید که پسرش توسط مالک مورد شکنجه قرار گرفته و با دست و پای زنجیر شده بدون خوراک و غذا در طویله زندانی شده بود. لاکروا مینویسد، سه هفته پس از کسب آزادی با کمک این "او ان جی" او پسرش رابر اثر شکنجه ها و بد رفتاری های مالکش از دست داده است.
روزنامه لاکروا تأکید میکند که در پاکستان، از سال 1992 قانونی وجود دارد که ظاهراً نظام بره داری را ملغی میکند واجازه نمیدهد که مالکین به استثمار خود در این زمینه ادامه دهند، اما این قانون برای اجرایی شدن باید به تصویب شورای قانون گذاری استان ها در این کشور برسد که این امر تا کنون صورت نپذیرفته و لذا برده داری در استان های این کشور کماکان جاری و ساری میباشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید