فرانسه/ پناهجویان

مطالبات یک پناهجوی ایرانی در "کاله"- گفتگو با مختار احمدی

تجمع امروز پناهجویان ایرانی در جنگل "کاله". جمعه ٤ مارس ٢٠۱۶
تجمع امروز پناهجویان ایرانی در جنگل "کاله". جمعه ٤ مارس ٢٠۱۶ REUTERS/Yves Herma

لب دوزی تعدادی از مهاجرانی که در شهر "کاله" در شمال فرانسه برای رفتن به انگلستان تجمع کرده‌اند، مشکلات آنان را بیشتر از پیش نمایان کرد.

تبلیغ بازرگانی

در میان مهاجرانی که در شمال فرانسه برای رفتن به انگلستان تجمع کرده اند، تعدادی از ایرانیان دست به لب دوزی زدند. آنان با این عمل خواستند، اعتراض خود را که کسی حاضر به شنیدن آن نیست، به شکل شدیدتری بیان کنند.

چشم انداز روز به این موضوع اختصاص دارد و طرف صحبت ما آقای "مختار احمدی" است که با لب‌های دوخته به سؤالات ما پاسخ می‌دهد. او میگوید که در اینجا به آنان کمکی نمیشود، بلکه برعکس آنان دائماً مورد آزار و اذیت پلیس قرار میگیرند و "فاشیست"ها که عبارت از تعدادی از اهالی منطقه‌اند و با حضور خارجیان مخالف هستند، محلِ بود وباشِ آنان را آتش می‌زنند.

آقای مختار احمدی در ادامه میگوید که علاوه بر ایرانیان، تعداد زیادی از افغان‌ها، عرب ها و مردمان کشورهای دیگر هم در "کاله" تجمع کرده اند. در کل کسانی که لب های خود را دوخته‌اند ١٢ نفر بودند و هنوز هم پنج تن از آنان، لب‌های دوخته دارند. خواست آنان تنها زندگی کردن در محیط امن است و به گفتۀ آقای مختار احمدی،  این یکی از حقوق اساسی انسان‌ها است.

مختار احمدی توضیح میدهد که اگرچه در ایران در حال حاضر جنگ نیست، ولی زندگی بدتر از حالت جنگ است. او اضافه میکند که خودش ترجیح میداد مانند اهالی سوریه، یک بار کشته شود، ولی در ایران مرگ تدریجی است و هر روز مردم به نوعی کشته میشوند و دوباره زنده میشوند.

 مشروح گفتگو با مختار احمدی پناهجوی ایرانی در شهر "کاله" را در فایل صوتی گوش کنید:

 

گفتگو با مختار احمدی، پناهجوی ایرانی در شهر "کاله".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید