ساحل عاج

"لوران باگبو" اعلام کرد که هرگز تسلیم نخواهد شد

با آنکه نیروهای طرفدار "ال اسنه الوتره"، فاتح آخرین انتخابات ریاست جمهوری ساحل عاج و رئیس جمهوری قانونی و منتخب اینکشور، شهر "ابیجان"، پایتخت اقتصادی ساحل عاج را به اشغال خود در آورده و اقامتگاه "لوران باگبو" را محاصره کرده اند، با این حال نامبرده حاضر به ترک قدرت نیست.

تبلیغ بازرگانی

میهمان برنامه، جلال ایجادی، استاد دانشگاه در پاریس و تحلیلگر امور سیاسی: یکی از دلائلی که لوران باگبو کماکان خود را رئیس جمهوری ساحل عاج میداند اینست که دو نهاد مختلف در آن کشور از انتخابات  دو نتیجه متضاد برداشت نمودند. از یکطرف، نهاد کمیسیون مستقل انتخابات آقای ال اسنه الوتره، و از طرف دیگر، شورای عالی قانون اساسی آنکشور آقای لوران باگبو را فاتح انتخابات اعلام کردند. 

البته ناظران بین المللی اذعان داشته اند که در هر دو جناح تقلبات انتخاباتی وجود داشته است. اما به زعم آنان میزان تقلبات  در جناح باگبو بسیار وسیعتر بوده است. و در نهایت نتیجه انتخابات به نفع الوتره تمام شد و جامعه جهانی قبول کرد که برنده انتخابات اوست.

اما، لوران باگبو با توجه به علاقه شدید به حفظ قدرت، و نیز به دلیل برخورداری از حمایت بخش قابل توجهی ازژنرالهای ارتش، زیر بار نتایج انتخابات نرفت و جنگ و بحران را به ترک قدرت تر جیح داد.

اینکه می پرسید چرا کشورهای غربی، و بویژه دولت فرانسه، تا این حد به حمایت از موضع ال اسنه الوتره و مداخله در امور داخلی ساحل عاج پرداخته اند علتش...    

جلال ایجادی، استاد دانشگاه در پاریس

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید