افغانستان/ نظامی

مأموریت دوم "ارتش اروپا" در افغانستان

یک گروهی از سربازان ارتش اروپا که مربوط به نیروهای فرماندهی هستند، هفتۀ آینده وارد افغانستان شده، در داخل "آیساف"* موظف خواهند شد.

تبلیغ بازرگانی

این دومین باریست که به سربازان "اورو کورپ" یا "ارتش اروپا"، که متشکل از واحد های محدودی از سربازان کشور های مختلف اروپایی است و مقر آن در شهر استراسبورگ، در شرق فرانسه میباشد، در افغانستان مأموریت داده میشود؛ تعداد آنان سه صد تن خواهد بود و در شرایط فعلی افغانستان، این ماموریت سخت تلقی شده است.

طی یک محفلی که به همین مناسبت، دیروز در استراسبورگ برگزار شد، فرمانده دوم این نیرو، جنرال آلمانی "والتر شپیندلر" با یاد آوری از این که تا آخر سال ٢٠١٤، صد و پانزده هزار سرباز خارجی حاضر در افغانستان، باید این کشور را ترک کنند اضافه کرد که نیروها در افغانستان به مرور زمان کمتر خواهند شد ولی در عین زمان عملیات نظامی ادامه خواهد داشت و این یک کار بسیار مشکل خواهد بود.

او ادامه میدهد که این وضع خطر ناک خواهد بود و چون قرار است نیروهای نظامی افغانستان، مسئولیت ها را به دوش بگیرند، این خطر هم بستگی به پیشرفت آنان دارد.

"ایوان ریمان"- جنرال فرانسوی عضو این نیروهای «ارتش اروپا»، که در مأموریت اول این ارتش در افغانستان هم حاضر بود، میگوید که هدف آنان بدست آوردن قلب و روح مردم است، و مسئولیت بخش آنان پیدا کردن شخصیت های کلیدی است که بتوانند انتقال قدرت به نیروهای افغان را بعهده بگیرند؛ او برای این کار، علاوه بر بهتر ساختن زبان انگلیسی، درس زبان فارسی هم گرفته است.

در مورد خطر های این مأموریت، "ایوان ریمان" میگوید که برای او این مأموریت به جنگ الجزایر شباهت دارد و البته، ترس هم جزئی از پروگرام آنان است. 

* ISAF "International Security Assistance Force" 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید