دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ اتمی

مأموریت هیئت آژانس درایران با شکست رو برو شد

هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی در فرودگاه وین، در بازگشت از ایران
هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی در فرودگاه وین، در بازگشت از ایران REUTERS/Herwig Prammer
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۱۰ دقیقه

ساعاتی پس ازپایان مأموریت هیئت بلند پایه آژانس بین المللی انرژی اتمی درایران، دروین اعلام شد که مأموریت این هیئت با شکست روبرو شده و هدف های مورد نظرهیئت ازمأموریت درجمهوری اسلامی برآورده نشده است. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری ازوین، آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته با انتشاربیانیه ای دررابطه با پایان مأموریت هیئت اعزامی به ایران یادآوری کرده است که «طی دو دوره مذاکرات، هیئت اتمی خواستاربازدید ازسایت نظامی پارچین درحومه تهران بود است که مقامات ایران با آن موافقت نکرده اند».

یوکیو آمانو- رئیس ژاپنی آژانس بین المللی، با ابرازتأسف ازخودداری ایران از دادن اجازه بازدید مورد درخواست هیئت گفته است: ما با روحیه ای سازنده وارد مذاکره باایران شدیم ولی به هیچ توافقی با تهران دست نیافته ایم.

خبرگزاری فرانسه با انتشارگزارش های مربوط به بی نتیجه بودن مذاکرات تهران نوشته است که سفر«آخرین شانس» توافق، به نتیجه نرسیده است.

با این حال مقامات آژانس می گویند برای ادامه مذاکرات با تهران درحال حاضرتوافقی صورت نگرفته است، ولی علی اصغرسلطانیه- نماینده ایران درآژانس، روز سه شنبه با اعلام پایان مأموریت هیئت اتمی گفته بود که مذاکرات با آژانس درآینده ادامه خواهد یافت.

هرمان ناکارتس- رئیس هیئت نمایندگی آژانس، دریک اظهارنظر درمورد چگونگی مأموریت درایران،  درفرودگاه وین گفت: ما نتوانستیم از مکان مورد نظربازدید کنیم و قراری نیز برای ادامه مذاکرات گذشته نشده است؛ وی قبل ازآغاز مأوریت گفته بود که برای آژانس مهمترین الویت احتمال وجود ابعاد نظامی دربرنامه های اتمی جمهوری اسلامی است

هفته پیش از آغاز مأموریت نیز مطبوعات معتبرآمریکا خاطرنشان کرده بودند که اجازه ایران به مصاحبه با دانشمندان اتمی مهم این کشور، وگشودن درهای سایت های حساس اتمی ایران برای بازدید نمایندگان آژانس، می تواند نشانگرحسن نیت ایران وگامی مهم در حل موضوع اتمی جمهوری اسلامی باشد.

دراین حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه، آیت الله علی خامنه ای- رهبرجمهوری اسلامی ایران، امروز طی سخنانی باردیگر تأکید کرد که ایران به دنبال دست یابی به سلاح هسته ای نیست. براساس بیانیه دولت تهران، وی که دردیدار با شماری از دانشمندان اتمی ایران سخن می گفت اظهارداشت: ما درصدد شکستن سلطه ای هستیم که قدرت های بزرگ ازآن برخوردارند و این سلطه نیز بر، دراختیارداشتن سلاح هسته ای بنا شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.