ماهوارۀ جدید اسرائیلی برای کنترل فعالیت های اتمی ایران

دولت اسرائیل برای کنترل و مراقبت بیشتر فعالیت های هسته ای ایران و پشتیبانی این کشور از گروه های تروریستی یک ماهوارۀ فوق پیشرفته در مدار کرۀ زمین قرار داد. 

تبلیغ بازرگانی

دولت اسرائیل برای افزایش کنترل و مراقبت فعالیت های اتمی ایران یک ماهوارۀ جدید فوق پیشرفته به نام "افق 10" را به فضا پرتاب کرده است. مقامات وزارت دفاع اسرائیل گفته اند که توانایی های ماهوارۀ جدید که کاربرد نظامی خواهد داشت بمراتب بیشتر از مدل های قبلی است.

ماهوارۀ جدید اسرائیلی قادر است از ارتفاع ششصد کیلومتری زمین از اشیاء پنجاه سانتیمتری تصاویر با کیفیت تهیه کند و طی یک ساعت و نیم به گرد کرۀ زمین بچرخد.
موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، گفته است که ماهواره "افق 10" به اسرائیل امکان می دهد که تهدید های دور و نزدیک را در هر لحظه مدیریت کند.

روزنامۀ "جروزالم پست" به نقل از مقامات وزارت دفاع اسرائیل افزوده است که هدف و مأموریت ماهواره "افق 10" افزایش توانایی اسرائیل در زمینۀ جمع آوری اطلاعات دربارۀ برنامۀ هسته ای ایران است. همین منابع افزوده اند که این ماهواره به اسرائیل اجازه می دهد که پشتیبانی تهران از گروه های تروریستی در کشورهای عربی و منطقه را تحت مراقبت قرار بدهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید