هفته نامه های فرانسه

مبارزه با تروریسم، چگونه و با چه قیمت؟

Reuters/Stringer

یکی از گزارش های جالب این هفته نشریه "اوبس" تحقیقی است که درباره اسلام اینترنتی انجام گرفته و در آن به امام جمعه های جوانی اشاره دارد که در یوتیوب وعظ می کنند و "ارزش" های اسلامی خود را برای هواداران خود تشریح می کنند.

تبلیغ بازرگانی

بررسی مجلات هفتگی فرانسه را بد نیست با نشریه "لوبس" یا همان نوول ابسرواتور سابق آغاز کنیم که با اطمینان می توان گفت جز چند صفحه آخر، بقیه مطالب خود را به حوادث تروریستی پاریس اختصاص داده و گزارشات و مصاحبه ها و تفسیر های متعددی را درباره این وقایع و پیامد های آنها منتشر کرده است.

سرمقاله نویس "لوبس" درباره استفاده رئیس جمهوری فرانسه از واژه جنگ ، تفسیر خود را ارائه کرده و نسبت به پیامدهای منفی احتمالی آن هشدار داده است.

در همین شماره مصاحبه مفصلی انجام شده است با " دیدیه موس" حقوقدان و متخصص قانون اساسی که بطور مفصلی به محدودیت های احتمالی آزادی های فردی و اجتماعی در اثر تاکید بر امنیت و برقراری حالت فوق العاده پرداخته است.

لوبس گزارش مفصلی هم دارد که به نطق تاریخی فرانسوا اولاند در کنگره ورسای پرداخته و نکات مهم این سخنرانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و واکنش دولتمردان و نیز نیروهای مختلف سیاسی نسبت به این سخنرانی را تفسیر کرده است.

این نشریه سپس چند مطلب طولانی درباره تمهیدات جدید مراکز امنیتی فرانسه برای مقابله با تروریسم منتشر کرده و مطالب متعدد دیگری را به بررسی وضعیت زندگی تروریست های کشته شده اختصاص داده است.

یکی از گزارش های جالب این هفته " اوبس" تحقیقی است که درباره اسلام اینترنتی انجام داده و در آن به امام جمعه های جوانی اشاره دارد که در یوتیوب وعظ می کنند و " ارزش " های اسلامی خود را برای هواداران خود تشریح می کنند. این تحقیق نشان می دهد که گرچه این نوع مسلمانان یوتیو بی ،اقدامات تروریستی را محکوم می کنند ، ولی در تبلیغات دینی اشان برای مثال درباره موسیقی ، آنرا برانگیزاننده شهوت توصیف می کنند و آنرا صدای شیطان می نامند.

یا علیه استفاده از لوازم آرایش توسط زنان وعظ می کنند و حتی یکی از آنها در خطبه های خود این پرسش را مطرح می کند که جوانان ما چگونه می توانند وقت خود را برای یک مسابقه فوتبال هدر کنند؟ آیا از خدا شرم نمی کنند؟

در یک مصاحبه دیگر ، یک جامعه شناس فرانسوی بنام رافائل لیوژیه که استاد دانشگاه در کالج بین المللی فلسفه در پاریس است ، طی مصاحبه ای اظهار عقیده می کند که در فرانسه ،مردم و نیروهای سیاسی تروریست ها را با هواداران اسلام سلفی – که مسلمانانی غیر سیاسی هستند اشتباه می گیرند و پس از هر حادثه تاسف باری با هر چه ریش و حجاب است ابراز خصومت می کنند.
*
اکسپرس این هفته هم اکثریت قاطع صفحات خود را به بررسی جلوه های مختلف حادثه تروریستی پاریس اختصاص داده است. کریستف باربیه سردبیر این نشریه در سرمقاله انتقادی اش به نقاط ضعف پلیس و نیروهای امنیتی پرداخته و مدعی شده است که اگر آنها درست کارشان را انجام داده بودند، این فجایع قابل اجتناب بود.

سرمقاله نویس اکسپرس در یک مطلب مفصل دیگر ، با اشاره به بر زبان آوردن واژه جنگ توسط رئیس جمهوری ،به الزامات فوری این اعلام جنگ پرداخته و برای مثال می نویسد وقتی اعلام جنگ می کنیم باید هرم ارزش های خود را بازسازی کنیم، باید مساجد را دولت در کنترل خود در آورد و به کشورهای خارجی اجازه ندهد کمک های مالی در اختیار مساجد فرانسه قرار دهند و سرانجام باید رفتارهای سیاسی خود را نیز با اوضاع جدید انطباق دهیم ، برای مثال نباید همه نگاهها را متوجه مسلمانان کنیم و حومه های شهر را تحت مراقبت ویژه قرار دهیم و جوانان حومه نشین را برنجانیم . چرا که در این صورت درست در راستای آرزوی داعش عمل کرده ایم که می خواهد خود را با توده مسلمانان همرنگ نشان دهد.
*

و اما لوپوان این هفته علاوه بر گزارش های طویل و مفصلی که به حوادث پاریس و حاشیه های آن اختصاص داده است دهها مقاله و مصاحبه هم با کارشناسان ، روانشناس ها ، متخصصین تروریسم، فیلسوفها و جامعه شناسان در این باره انجام داده است.

ازمیان این مصاحبه ها با شخصیت های سرشناس فرانسوی ما مصاحبه ای را انتخاب کرده ایم که لو پوان با فرهاد خسرو خاور ، جامعه شناس ،پژوهشگر و استاد دانشگاه در پاریس انجام داده و از او درباره منشاء اجتماعی تروریست ها پرسیده است.

خسروخاور در باره این جوانان تاکید می کند که این افراد از نظر دانش اسلامی بکلی بی اطلاع هستند. حتی برخی از آنها دوران اسلام زدائی را گذرانده و بسوی بزهکاری رفته اند. در خانواده عمدتاً با فقدان جذبه پدرانه مواجه بوده اند و اکثر آنها در سنین نوجوانی به زندان افتاده و در آنجا " تربیت " شده اند.

بروایت خسرو خاور ، این بزهکاران جوان و زندان رفته وقتی به سوی داعش جلب می شوند تا عملیات نظامی بیاموزند، تازه با اسلام داعشی آشنا شده و به این ایدئولوژی مسلح میگردند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید