مترجمان افغان ارتش فرانسه خواستار حمایت امانوئل ماکرون شدند

تبلیغ بازرگانی

مترجمان افغان ارتش فرانسه که بسیاری شان به دلیل محرومیت از روادید ورود به فرانسه در افغانستان مانده و هدف تهدید قرار گرفته اند از رییس جمهوری جدید فرانسه امانوئل ماکرون خواسته اند که راه حلی برای مشکل آنان جستجو کند. امانوئل ماکرون در جریان کارزار انتخاباتی اش رها کردن مترجمان افغان را نوعی "خیانت" توصیف کرده بود. انجمن مترجمان پیشین افغان ارتش فرانسه با انتشار بیانیه ای از امانوئل ماکرون خواسته است که این مترجمان را در ترس و ناامنی در افغانستان رها نسازد و به آنان اجازۀ ورود به فرانسه و زندگی در این کشور را بدهد.

از مجموعه ٧٧٠ مترجم ارتش فرانسه در افغانستان تاکنون تنها ١٧۵ نفر به همراه ٣٧۵ عضو خانواده هایشان توانسته اند وارد فرانسه شده و در این کشور زندگی کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید