ایران- هسته ای

متهم شدن مدیر کل آژانس به فقدان بیطرفی

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، در روز سه شنبه یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی آژانس انرژی اتمی، را به فقدان بیطرفی در ارتباط با پروندۀ هسته ای ایران متهم کرده و ابراز امیدواری نمود که وی تغییر روش دهد.

تبلیغ بازرگانی

علی اکبر صالحی در گفتگوئی با خبرگزاری فرانسه در تهران گفت ایران انتظار داشت که یوکیا آمانو موضعی بیطرفانه در مورد پروندۀ هسته ای ایران اتخاذ کند اما بدبختانه برخلاف آن چه که او پیشتر اعلام کرده بود چنین چیزی وجود ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دنبالۀ سخنان خود گفت ایران امیدوارست که مدیر کل آژانس در رویکرد خود تغییری دهد. علی اکبر صالحی این مطالب را در حاشیۀ کنفرانس وزیران صنایع چند کشور در حال رشد در تهران عنوان کرد.

خبرگزاری فرانسه پس از نقل سخنان علی اکبر صالحی، یادآوری می کند که یوکیا آمانو، مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، در روز دوشنبه ایران را به "عدم همکاری کافی" با آژانس متهم کرد و گفت به خاطر این عدم همکاری آژانس قادر به تأیید غیرنظامی بودن ماهیت برنامۀ هسته ای ایران نیست.

خبرگزاری فرانسه در پایان یادآوری می کند که مدیر کل جدید آژانس در گزارش خود در مورد برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین بار از توانائی های کنونی ایران برای ساخت کلاهک های هسته ای ابراز نگرانی کرده بود. این گزارش ده روز پیش منتشر شد و هم اکنون در میان اعضای شورای حکام آژانس توزیع شده است.

علی اصغر سلطانیه، نمایندۀ ایران در آژانس، این گزارش را ناموجه و غیر قابل قبول خوانده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید