ایران/ قوه‌قضائیه

مجازات در تخلفات کاربران رایانه‌ای

در ایران یک مقام قضائی این کشور اعلام داشت که مجازات‌های مربوط به جرائم «اخبار کذب و تشویش افکارعمومی» افزایش می یابد. 

تبلیغ بازرگانی

عباس ذاقلی- معاون دادگستری استان تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری "میزان" وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اظهار داشت: برخورد دستگاه قضائی در برخورد با انتشار اخبار کذب و دروغ به نحوی که منجربه ضرر یا هتک حثیت شود، دستگاه قضائی بسته به نوع جرم مرتکب شده به شدت برخورد می کند.

وی گفته است: براساس ماده ١٧ قانون مجازات اسلامی رایانه‌ای، هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند و یا دردسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حثیت اوشود، به حبس از٩١ روز تا ٢ سال با جرای نقدی از ۵ تا ٤٠ میلیون ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید