مجاهدین خلق در واشنگتن خواستار تغییر رژیم در ایران شدند

گوشه‌ای از تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ایران در واشنگتن
گوشه‌ای از تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ایران در واشنگتن مجاهدین

صدها نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق ایران با برگزاری یک تظاهرات در واشنگتن خواستار تغییر رژیم در ایران شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان و تصاویر رهبر خود، مریم رجوی، را حمل می کردند در شعارهایشان خواستار تغییر فوری رژیم در ایران شدند.

تبلیغ بازرگانی

یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فرانسه، رژیم اسلامی ایران را به بیرحمی در قبال مردم این کشور، شکنجه و صدور تروریسم متهم کرده است. مینا انتظاری که می گوید پنج سال در زندان های جمهوری اسلامی ایران به سر برده به خبرگزاری فرانسه گفته است که سازمان مجاهدین خلق ایران خواستار جدایی دین از دولت و آزادی مردم این کشور است.

اگر چه دولت آمریکا در توجیه تحریم های خود علیه ایران مدعی است که هدفش تغییر رفتار رژیم اسلامی ایران در منطقه و در قبال مردم این کشور است، اما، کم نیستند ناظرانی که هدف نهایی دولت واشنگتن را تغییر رژیم در ایران می دانند. سازمان مجاهدین خلق ایران از طرفداران پر و پا قرص رویکرد دولت کنونی آمریکا در قبال حکومت اسلامی ایران است.

اتحادیۀ اروپا در سال ۲٠٠٩ و ایالات متحد آمریکا در سال ۲٠١۲ نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست گروه های تروریستی حذف کردند.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید