ایران

مجاهدین خلق: کارخانه مخفی تولید قطعات سانتریفیوژ در کرج

سازمان مجاهدین خلق خبر از وجود یک کارخانه مخفی برای تولید قطعات مورد نیاز سانتریفیوژ در کرج داده است.علیرضا جعفر زاده، یکی از سخنگویان این سازمان گفت که این کارخانه "تابا" نامیده میشود و در حومه تهران واقع شده و طی چهار سال ونیم گذشته نقش کلیدی درتولید قطعات مورد نیاز ساخت حداقل صد هزار سانتریفیوژ در چارچوب برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران داشته است. 

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی سازمان مجاهدین خلق که در یک نشست خبری در واشنگتن آمریکا وجود این کارخانه مخفی را فاش ساخت، گفت که "تابا" با نام کامل "تولید ابزار برش ایران" در فهرست مجتمع های تولیدی در ایران قید شده است. وی همچنین اعلام داشت که کشف این موضوع به دنبال جمع آوری اطلاعات مربوط به این واحد تولید صنعتی در ایران و بوسیله سازمان مجاهدین خلق صورت پذیرفته است. در این نشست خبری عکس های هوایی موقعیت و محل این کارخانه که در کرج واقع است، به شرکت کنندگان در این نشست خبری نشان داده شد.

سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در این نشست اعلام نمود که ظرفیت جمهوری اسلامی برای ساخت سانتریفیوژها و تعداد سانتریفیوژهای مورد استفاده در برنامه غنی سازی اورانیوم نشانه صلح آمیز نبودن برنامه هسته ای جمهوری اسلامی است. وی تأکید نمود که در چارچوب یک برنامه اتمی صلح آمیز جمهوری اسلامی نیاز به این تدارکات عظیم برای ساخت سانتریفیوژندارد. وی همچنین گفت که این موضوع نشان میدهد که برنامه اتمی جمهوری اسلامی علیرغم آنچه اعلام میکند، شفاف نبوده و در این خصوص، قصد همکاری با جامعه جهانی را ندارد.

یاد آور میشویم که سازمان مجاهدین خلق دیروز با ذکرجزئیات کمتری، از وجود یک کارخانه دیگر ساخت قطعات سانتریفیوژ در نزدیکی شهر قزوین خبر داده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید