مجلس ایران راه را برای اسیدپاشی هموار ساخت

محمدرضا خباز، معاون تقنینی رییس جمهوری ایران، امروز همزمان با بررسی طرح حمایت از "آمران به معروف و ناهیان از منکر" در مجلس شورای اسلامی ایران ضمن اشاره به حوداث اسید پاشی های اخیر به صورت زنان در شهر اصفهان خواستار حذف لغات "بازدارندگی" و "واداشتن" در مادۀ 2 لایحۀ "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" شد و گفت : "رفتار بازدارنده نباید باعث شود فرد از حیز انتفاع ساقط شود."

تبلیغ بازرگانی

با این سخن، معاون تقنینی رییس جمهوری ایران تلویحاً اعتراف کرد که لایحۀ حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به ویژه مادۀ 2 آن همانند دیگر اقدام های مشابه مجلس شورای اسلامی علیه زنان نظیر اعتراض نمایندگان به پوشیدن "ساپورت" از سوی زنان نه فقط راه را برای حوادثی نظیر اسیدپاشی های اخیر هموار می سازد، بلکه به آن قانونیت نیز می بخشد تا آنجا که به گفتۀ هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در ایران، هیچ مجازاتی در قوانین جمهوری اسلامی برای اسیدپاشی به روی افراد در نظر گرفته نشده است.
در واقع، در مادۀ 2 لایحۀ حمایت از "آمران به معروف و ناهیان از منکر" که امروز به تصویب مجلس رسید صریحاً آمده است که "امر به معروف دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی، بازداشتن از منکر است."
مصوبۀ مجلس در توصیف معروف و منکر نیز گفته است : "معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل و قول و یا ترک فعل یا قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد." به بیان دیگر، معروف و منکر از نظر نمایندگان مجلس ممنوعات و مجازهایی است که شریعتمداران و در رآس آنان روحانیان شیعه تعیین و تعریف کرده باشند.
نمایندگان مجلس در تبصرۀ مادۀ یک مصوبه شان همچنین تصریح کرده اند که اگر در خصوص تعریف معروف و منکر میان روحانیان شیعه اختلافی روی دهد نظر ولی فقیه "ملاک عمل است." به این ترتیب، در حال حاضر علی خامنه ای عالیترین مرجع تشخیص معروف و منکر و در نتیجه مسئول اقدام های ناظر بر اعمال قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر در کشور است.
در واکنش به اعتراض امروز معاون رییس جمهوری که تلویحاً مصوبۀ نمایندگان را مشوق و مجوز اقدام هایی از نوع اسیدپاشی های اخیر در اصفهان توصیف کرد، "میرهادی قره سید رومیانی"، نمایندۀ تبریز و از مدافعان مصوبۀ حمایت از "آمران به معروف و ناهیان از منکر" مدعی شد که "موضوع اسیدپاشی به روی خانم ها در اصفهان توطئه ای علیه یک خانم محجبه بوده است." یک عضو دیگر مجلس شورای اسلامی به نام عباسعلی منصوری آرانی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز هست امروز گفت : "به طور حتم مجرمان اسیدپاش از طریق سرویس های اطلاعاتی بیگانه" از جمله سرویس های اطلاعاتی اسرائیل پشتیبانی می شوند. با این حال، برخی دیگر از نمایندگان مجلس با اطمینان گفتند که عامل اسیدپاشی های اخیر به صورت زنان در اصفهان فرد روانی است که به زودی دستگیر و محاکمه خواهد شد. در اظهاراتی جداگانه، سرهنگ حسین حسین زاده، جانشین فرماندۀ نیروی انتظامی استان اصفهان، امروز بار دیگر این سخن را که زنان جوان اصفهانی به دلیل به اصطلاح بدحجابی با اسید هدف خشونت قرار گرفته اند، تکذیب کرد.
با این حال، در روزهای گذشته موتورسوارانی که ظاهراً هنوز شناسایی نشده اند در پرترددترین خیابان های اصفهان دست کم به صورت هشت زن جوان اسید پاشیدند و آنان را برای همیشه سوزاندند و مثله کردند. رهبر گروه افراطی انصار حزب الله در هفته های گذشته تهدید کرده بود که موتور سواران این گروه به زودی طرحی را در چارچوب "امر به معروف و نهی از منکر" در سراسر کشور علیه زنان به اصطلاح "بی حجاب" به اجرا خواهند گذاشت. این سخن همزمان بود با کارزار زنان ایرانی که تصاویر بدون حجاب اجباری خود را تحت عنوان "آزادی های یواشکی" در ایران در فضاهای اجتماعی اینترنتی به نمایش گذاشته و از پشتیبانی صدها هزار نفر نیز برخوردار شده بودند.

مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران در پاسخ به این سئوال که عاملان اسیدپاشی های اخیر به روی زنان در ایران کیستند و در بستر این حوادث تصویب لایحۀ حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی مجلس ایران چه معنایی دارد گفته است : به بالا رجوع کنید

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید