ایران/مجلس/انتخابات

مجلس ایران قواعد تازه ای دربارۀ انتخابات پارلمانی تصویب کرد

تبلیغ بازرگانی

مجلس شورای اسلامی ایران امروز با تصویب لایحه ای قوانین جدیدی را به منظور "رعایت عدالت در انتخابات پارلمانی اسفندماه تصویب کرد." به موجب این مصوبه - که باید البته به تأئید شورای نگهبان برسد – مقامات جمهوری اسلامی ایران از پشتیبانی علنی از نامزدهای مورد نظر خود منع شده اند. مصوبۀ مجلس همچنین ایراد هرگونه افترا و توهین را ممنوع اعلام کرده است. خبرگزاری ایرنا، نوشته است که رعایت قواعد جدید شامل اعضای شورای نگهبان، وزیر کشور و اعضای مجلس شورای اسلامی ایران شود. در انتخابات پیشین پارلمانی ایران، اعضای شورای نگهبان صریحاً از نامزدهای مورد نظر خود حمایت کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید