ایران

مخالفت مجلس با طرح دو فوریتی نجات دریاچه ارومیه

نمایندگان مجلس ایران دیروز، سه شنبه، با دو فوریت طرح جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه ازراه انتقال آب از رودخانه های ارس و سیمره، مخالفت کردند.

وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه
وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه
تبلیغ بازرگانی

نمایندگان موافق دو فوریت طرح گفتند که خشک شدن دریاچه ارومیه باعث پراکنده شدن نمک و یک فاجعه زیست محیطی در شماری از استان های کشور می شود و دولت را به نا دیده گرفتن این بحران متهم ساختند. اما نمایندگان مخالف گفتند که طرح نیاز به بررسی های جامع دارد و مجلس می خواهد  کارشناسی بیشتری در کمیسیون انجام شود.
این در حالی است که طراحان هشدار میدادند که در صورت عدم توجه به وضعیت وخیم دریاچه ارومیه، این دریاچه تا دو سال دیگر خشک میشود و بیم بارانهای نمکی می رود .
نادر قاضیپور نماینده ارومیه با گفتن این که که دریاچه ارومیه فقط مختص به این شهر نیست بلکه یک سرمایه ملی برای کل کشور است، افزود 60درصد آب این دریاچه شور به پایان رسیده است و زمزمه مرگ جدی این دریاچه به گوش می رسد.
جواد جهانگیرزاده ، نماینده دیگر ارومیه نیز که از طراحان و موافقان آن بود، از سونامی نمک در صورت خشک شدن این دریاچه سخن گفت که مردم منطقه را دچار مخاطراتی خواهد کرد صحبت کرد و گفت این بارانها تنها دامن آذربایجان را نمیگیرد و به دیگر شهرها نیز میرسد و حدود 13-14 میلیون نفر را آواره می کند. او پرسید چنین جمعیتی را کجا میخواهید اسکان دهید؟
این نماینده با انتقاد از کوتاهی دولت گفت: اگرچه دولت در سفرهای استانی، 2700 میلیارد تومان اعتبار برای این کار در نظر گرفته است اما حتی یک ریال از آن را پرداخت نکرده است.
اغلب کارشناسان محیط زیست از مدتها پیش در این خصوص تذکر داده بودند اما وعده های دولت برای حل این بحران، تا کنون به سرانجام نرسیده است.

گفتگو با برهان ریاضی

از برهان ریاضی، کارشناس محیط زیست خواستم بگوید چگونه است که علیرغم هشدارهای بسیار کارشناسان محیط زیست و شماری از نمایندگان مجلس و این که در فروردین ماه سال 89 هم مدیریت جامع این پروژه در برنامه چهارم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود، باز هم شماری از نمایندگان مجلس با دوفریتی کردن این طرح مخالفت می کنند؟
برهان ریاضی با هشدار دادن در مورد وضعیت دریاچه ارومیه مخالفت خود را از انتقال آب رودخانه ارس و سیمره به دریاچه ارومیه ویا به عبارت دیگر آسیب رساندن به یک محیط زیست دیگر برای کمک به یک محیط زیست در خطربیان می کند و می گوید: اگر همه راهکارهائی که وجود دارد با دلسوزی پیاده شوند نیازی به این کار نیست.
در گفتگو ها همچنین به طرح مدیریت جامع پروژه جلوگیری از خشک شدن دریاچه که در فروردین ماه سال 89 در برنامه چهارم توسعه مورد تأکید قرار گرفت، اشاره شد .
علی نظری، رییس ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه در مورد این پروژه می گوید: " برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه 24 طرح فرابخشی در طرح مدیریت جامع این دریاچه تهیه شده که وزارتخانه‌های نیرو، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد و استانداری‌‌های استان های حوزه با بودجه‌ ای معادل "13 هزار و 200 میلیارد ریال" می بایست این طرح‌ها را اجرا کنند که با اجرای این 24 طرح در مصرف آب کشاورزی حدود "1.5 میلیارد مترمکعب" صرفه جویی می‌شود.

تعدادی از این طرح ها اولویت‌دار هستند، لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه به منظور کاهش تبخیر، اجرایی کردن مصرف بهینه آب کشاورزی و بارورسازی ابرها از طرح‌های اولویت‌ دار وزارت نیرو، اجرای روش‌های نوین آبیاری، اجرای سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی از طرح‌های اولویت‌دار جهاد کشاورزی و ایجاد ایستگاه‌های پا یش برای ثبت آب ورودی، نوسانات دریاچه ارومیه و همچنین تامین شرایط زیستی مورد نیاز زیست مندان، که با اجرای آنها قطعاً‌ در مدت پنج سال، وضعیت دریاچه ارومیه از شرایط کنونی بهتر خواهد شد."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید