افغانستان / پاکستان

مجلس مشترک علمای اسلام در کابل

قرار است در شهر کابل، مجلس مشترکی میان علمای اسلامی افغانستان و پاکستان برگزار شود. ولی برگزاری این مجلس با مشکلاتی مواجه است.

تبلیغ بازرگانی

ظاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان گفته است که شرط برگزاری یک مجلس مشترک میان علمای اسلامی دو کشور اینست که هیچ فتوایی در آن داده نشود. ولی در افغانستان همیشه بر این تاکید شده که علیه بمبگذاری انتحاری فتوا صادر شود. در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با عبدالکبیر وطندار، مفسر مسایل سیاسی.

آقای وطندار میگوید که این در اصل ملاقات میان علمای اسلامی متمایل به سیاست است. در هردو کشور، شورای علما، با حکومت ارتباط دارد. و تشکیل این مجلس، نوعی از بررسی مسایل سیاسی، در قالب دینی است. در مورد فتوا، آقای وطندار میگوید که از صدر اسلام تا حالا تفاوت نظر میان گروه های مختلف وجود داشته است، که چه کسی و با چه مقامی و با الهام از کی، میتواند فتوا بدهد یا نمیتواند. ولی این اختلافات در اساس اسلام نیست، بلکه در فروعات آن است.

از سوی دیگر، در حالیکه در دوران جهاد بر ضد روس، میان علمای اسلامی افغانستان و پاکستان، تفاهم وجود داشت، ولی امروز، بعضی از علمای شدید پاکستانی، به دلیل روابط حکومت افغانستان با ایالات متحده، این حکومت را قبول ندارند. از جانب افغانستان هم، تعدادی از علمای دین که نزدیک به حکومت استند، روش علمای متشدد پاکستانی را که منتهی به پشتیبانی از طالبان میشود، قبول ندارند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید