مجلس ملی زیمبابوه برکناری موگابه را در دستور کار قرار داد

مخالفان مگابه در خیابان‌های کشور خواستار کناره گیری او هستند
مخالفان مگابه در خیابان‌های کشور خواستار کناره گیری او هستند REUTERS/Philimon Bulawayo

پارلمان زیمبابوه امروز تقاضای برکناری رابرت موگابه رهبر ۹٣ سالۀ این کشور را آغاز کرد. حزب حاکم بر این کشو خواستار برکناری موگابه شده و بررسی این موضوع را به مجلس زیمبابوه تسلیم کرده است. در این حال موگابه و همسرش از کلیه مناصب و مسئولیت هایشان در داخل حزب حاکم برکنار شده اند.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس بند ۹٧ قانون اساسی زیمبابوه مجالس ملی و سنای این کشور قادرند با اکثریت سادۀ آرا خواستار برکناری رئیس جمهوری شوند. در پی تقاضای برکناری رئیس جمهوری یک کمیسیون تحقیق تشکیل می شود که نتیجه اش باید به تأئید دو سوم آرای نمایندگان دو مجلس برسد.

در این حال، اکثر اعضای حکومت زیمبابوه نیز از شرکت در نشست امروز شورای دولت که توسط رابرت موگابه فراخوانده شده بود، خودداری کردند.

از شنبه گذشته هزاران نفر از مردم زیمبابوه با شرکت در تظاهرات خیابانی خواستار پایان یافتن حکومت ٣٧ سالۀ رابرت موگابه شده اند. معاون رئیس جمهوری زیمبابوه، "امرسون منانگاوا"، که در ششم نوامبر گذشته توسط رابرت موگابه برکنار شد از او خواسته است که برای پیشرفت کشور از مقام خود کناره گیری کند.

است رؤسای جمهوری آفریقای جنوبی و آنگولا به منظور یافتن راه حلی برای بحران سیاسی زیمبابوه امروز سه شنبه بیست و یکم نوامبر وارد این کشور شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید