افغانستان/ دولت

مجلس نمایندگان افغانستان به ششمین وزیر دولت رأی عدم اعتماد داد

فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی (علوم).
فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی (علوم).

در ادامه روند استیضاح شماری از وزیران دولت وحدت ملی افغانستان، ولسی جرگه (مجلس نمایندگان)، امروز دوشنبه ۱۴ نوامبر/ ۲۴ عقرب ( آبان)، وزیران تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی و مسکن را بصورت غیابی مورد استیضاح قرار داد. نمایندگان مجلس در رأی‌گیری امروز، به فریده مومند وزیر تحصیلات عالی رأی عدم اعتماد دادند در حالیکه بصیر انور، وزیر عدلیه و سعادت منصور نادری، وزیر شهر سازی و مسکن در پست‌های خود ابقا شدند.

تبلیغ بازرگانی

مجلس نمایندگان افغانستان، در یک اقدام بی سابقه تصمیم گرفتند ۱۷تن از وزیران دولت افغانستان را بدلیل عدم مصرف ۷۰ درصد بودجه مالی، مورد استیضاح قرار بدهد.

بغیر از ۳ وزیری که امروز مورد استیضاح قرار گرفتند پارلمان افغانستان طی دو روز گذشته ۶ وزیر شامل "محمود بلیغ" وزیر فوائد عامه، "نسرین اوریا خیل" وزیر کار و امور اجتماعی، "صلاح الدین ربانی" وزیر خارجه، "اسدالله حنیف" وزیر آموزش و پرورش، "محمدالله بتاش" وزیر ترانسپورت و هوانوردی و "اکلیل حکیمی" وزیر مالیه را مورد استیضاح قرار داده است. در جریان این استیضاح، وزیران خارجه، فوائد عامه، آموزش و پرورش، ترانسپورت و هوانوردی و کار و امور اجتماعی، از کار برکنار شدند.

در تازه ترین واکنش دولت افغانستان به استیضاح وزیران کابینه، محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که «رأی عدم اعتماد به صورت گروهی برای ۱۷ وزیر به طور یکسان و در یک زمان، برای همه بسیار سؤال برانگیز است» و به همین دلیل دولت این مسأله را به استره محکمه (دادگاه عالی) ارجاع داده است.

این در حالیست که نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در دانشگاه کابل، استیضاح وزیران دولت حتی بصورت گروهی را از صلاحیت‌های پارلمان میداند. او با این حال از نحوه رأی‌دهی و تصمیم گیری نمایندگان در غیاب شماری از وزرای استیضاح شده انتقاد می‌کند.

نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در دانشگاه کابل

در کنار این انتقادات از روند کنونی استیضاح وزیران دولت از سوی پارلمان، شماری از نمایندگان پارلمان نیز از این روند انتقاد کرده و خواهان توقف آن شده اند.

رمضان بشر دوست، یک تن از نمایندگان پارلمان می گوید، وزیر تحصیلات عالی در حالی برکنار شده که فیصدی مصرف بودجه در وزارت تحت رهبری او بسیار بیشتر از مصرف بودجه در وزارت شهر سازی و مسکن است.

رمضان بشردوست، نماینده پارلمان

آگاهان می گویند که در صورت ادامه روند استیضاح وزیران دولت از سوی پارلمان، تنش ها میان مجلس نمایندگان و دولت افزایش خواهد یافت.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید