جهان، ونزوئلا

مجلس ﻣﺆسسان ونزوئلا با تعقیب قضایی خوان گوآیدو موافقت کرد

رئیس مجلس ﻣﺆسسان ونزوئلا، اعلام کرد که این نهاد روز سه شنبه دوم آوریل/سیزدهم فروردین به اتفاق آراء تعقیب قضایی خوان گوآیدو، رئیس جمهوری خودخوانده و رئیس پارلمان این کشور، را ﺗﺄیید کرد.
رئیس مجلس ﻣﺆسسان ونزوئلا، اعلام کرد که این نهاد روز سه شنبه دوم آوریل/سیزدهم فروردین به اتفاق آراء تعقیب قضایی خوان گوآیدو، رئیس جمهوری خودخوانده و رئیس پارلمان این کشور، را ﺗﺄیید کرد. REUTERS/Ivan Alvarado

مجلس ﻣﺆسسان ونزوئلا روز سه شنبه ۲ آوریل/۱۳ فروردین لغو مصونیت پارلمانی خوان گوآیدو، رئیس جمهوری خودخوانده این کشور، را تصویب و به این ترتیب راه را برای پیگرد قضایی او باز کرد.

تبلیغ بازرگانی

رئیس مجلس ﻣﺆسسان ونزوئلا، ديوسدادو كبیو، اعلام کرد که این نهاد روز سه شنبه دوم آوریل/سیزدهم فروردین به اتفاق آراء تعقیب قضایی خوان گوآیدو، رئیس جمهوری خودخوانده و رئیس پارلمان این کشور، را ﺗﺄیید کرد. وی افزود ما مطابق قانون اساسی عمل کردیم.

دیوان عالی ونزوئلا روز دوشنبه اول آوریل/دوازدهم فروردین با اعلام لغو مصونیت پارلمانی خوان گوآیدو همه کس را غافلگیر کرد.

خوان گوآیدو اندکی پس از اعلام تصویب لغو مصونیت پارلمانیش در نطقی در برابر روزنامه نگاران و هوادارنش گفت که ملت ونزوئلا مصمم است و هیچ چیز ما را متوقف و یا وادار به عقب نشینی نخواهد کرد.

اعضای دیوان عالی و مجلس ﻣﺆسسان ونزوئلا را دولت کنونی این کشور تعیین کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید