سینما

محاکمه قرن، داستانی به روز

فیلم "محاکمه قرن"
فیلم "محاکمه قرن"

فیلم "محاکمه قرن" ، ساخته "میک جکسون" که به روی پرده سینماهاست، فیلمی است که، گرچه داستانش در سال ۱۹۹۶ می گذرد، اما از بسیاری از دیدگاهها، با این روزهای سردرگم کننده انتخاباتی و سیاسی در جهان، همخوانی پیدا می کند.

تبلیغ بازرگانی

داستان فیلم بازسازی محاکمه واقعی و پر سر وصدائی است که "دبورا لیپی تاد" (راشل وایس)، استاد تاریخ و کارشناس هلوکاست را در برابر "دیوید آیروینگ" (تیموتی اسپال)، نویسنده و نفی کننده سرسخت کشتار یهودیان قرار داد.

جالب این جاست که "دیوید آیروینگ"، برای رسیدن به هدفش که تبرئه کردن هیتلر و دروغ پنداشتن اتاق های گاز رژیم نازی بود، علیه "دبورا لیپس تاد" به دادگاه شکایت کرد. اما بازنده شد چون دفاع بسیار خوبی در برابرش قرار داشت. دفاع خوب نه به عنوان کمک به نفی واقعیت، بلکه به عنوان منطقی که می توان در پیش گرفت و یک دروغ بزرگ را تکه تکه کرد و واقعیت را ازدل آن بیرون آورد.

این دادگاه که در انگلستان تشکیل شد و برای شرکت در آن "دبورا لیپس تاد" ناچار بود از آمریکا بیاید، یکی از درس های مهم هم درزمینه دفاع و دادگاه است و هم نشان می دهد چگونه تئوری های توطئه جان می گیرند و چرا افراد به آنها می پیوندند. پدیده ای که بدون فراموش کردن ترکیه، به ویژه درانتخابات آمریکا و حتا فرانسه دیدیم . دیدیم که به گونه ای هر چه دروغ بزرگ تر باشد باورش آسان تر است در همه جا صدق می کند.

حال از نظر سینمائی، گرچه هنرپیشگان بازی بسیار خوب و طبیعی ای ارائه می کنند و به ویژه "تیموتی اسپال"، که جایزه بهترین هنرپیشه مرد را برای بازی در فیلم "ترنر"، در سال ۲۰۱۴ در فستیوال کن ربود، در نقش "دیوید آیروینگ" می درخشد، با این حال فیلم ساختاری بسیار کلاسیک دارد وبه جز یاد آوری یک رخداد گذشته و درسی که دادگاههای آن به تماشاچی می دهند، هیچ نوآوری در زمینه سینما نمی کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید