مصر

محاکمۀ جدید محمد مرسی در اتهام به قتل تظاهر کنندگان

بعد از یک شنود کوتاه امروز، محاکمۀ محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر، به اتهام تشویق به قتل تظاهرکنندگان، چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

تبلیغ بازرگانی

محمد مرسی، رئیس جمهور اسلام گرای مصر، که در ماه ژوئیه گذشته، توسط ارتش از قدرت خلع شد، همراه با چهارده نفر دیگر از همقطارانش، که در میان آنان شخصیت های اخوان المسلمین و مسئولین حکومتی آن زمان مصر هم حضور دارند، باید در مورد کشته شدن لااقل هفت تن از تظاهرکنندگان جواب بدهد. این هفت نفر در جریان تظاهراتی کشته شدند که در ماه دسامبر سال 2012، در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر، به زد و خورد انجامیده بود. دادگاه برای محمد مرسی شاید به دلیل این جرم، درخواست حکم اعدام کند. هفت تن دیگر از همراهان محمد مرسی، که به دلیل نقش آنان در این قضایا تحت تعقیب استند، فرار کرده اند.

محمد مرسی که از سوم ماه ژوئیه گذشته، در زندان به سر میبرد، در چهار قضیۀ مختلف مورد اتهام است. او البته مشروعیت مسئولین جدید مصر را، که ارتشی های این کشور استند، که بعد از کودتا بر ضد او، قدرت را در دست گرفتند، قبول ندارد. ارتشی که از آن زمان تا حالا، شورشیان، بخصوص اخوان المسلمین را شدیداً سرکوب میکند و در این اواخر، شبکۀ اخوان المسلمین را تروریست خوانده است.

در اولین محاکمات، محمد مرسی در برابر قاضی های دادگاه، تکرار کرده بود که او رئیس جمهور منتحب این کشور است. البته نظامیان او را در یک قفس آهنی جابجا کرده بودند، که یک پوشش شیشه ای هم داشت، و هیچ صدایی از ورای آن شنیده نمیشد. امروز او همراه با متهمان دیگر این قضیه در دادگاه حضور یافت و بعد از یک بررسی کوتاه، دادگاه تصمیم گرفت که فردا، شاهدان مهم این قضایل، به شمول روسای گارد «جمهوریت»، چشم دید خود را بیان خواهند کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید