ایران/ قضائی

محاکمۀ جمهوری اسلامی ایران به خاطر کشتار زندانیان سیاسی

مرحلۀ اول دادگاه محاکمۀ جمهوری اسلامی ایران، از ١٨ تا ٢٢ ماه ژوئن جاری در مرکزحقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن به مدت ٥ روز برگزار می شود. 

تبلیغ بازرگانی

"کارزار مردمی ایران تریبونال" جمهوری اسلامی ایران را به خاطر کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ١٣٦٧ در دادگاهی در دو مرحله محاکمه می کند.

بر اساس بیانیه ای که از سوی این نهاد منتشر شده است، مرحلۀ اول دادگاه محاکمۀ جمهوری اسلامی ایران از ١٨ تا ٢٢ ماه ژوئن جاری در مرکزحقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن به مدت ٥ روز برگزار می شود.
"کارزار ایران تریبونال" از حضور بیش از١٠٠ شاهد در این مرحله از دادگاه خبر می دهد.

یک تیم بین المللی متشکل از حقوق دانان ایرانی و بین المللی: پروفسور ریچارد فالک، سر جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، پروفسور پیام اخوان، دکتر نانس هورماشیا، دکتر هدایت متین دفتری و پروفسور کادر اسمال که در ماه ژوئیۀ سال پیش درگذشت در سازمان دادن این دادگاه شرکت داشته و با دعوت از شخصیت های حقوقی و غیر حقوقی و قضات سرشناس جهانی همراه با یک تیم دادستانی متشکل از ٨ حقوق دان ایرانی و غیر ایرانی به سرپرستی پروفسور پیام اخوان و سر جفری نایس این دادگاه را برگزار می کنند.
"کارزار مردمی ایران تریبونال" در اواخر شهریور ١٣٨٦ با مشارکت جمعی از اعضای خانواده های جان سپردگان دهۀ شصت و جان به در بردگان از کشتار های سیاسی این دهه کار خود را آغاز کرده است.

"کارزار مردمی ایران تریبونال" در بیانیۀ خود این دادگاه را «بخشی از مبارزۀ تودۀ رنج کشیدۀ مردم ایران علیه تاریک اندیشان کوردل و جنایتکار حاکم بر ایران» دانسته و در این بیانیه می افزاید این وظیفه را نیز دارد که «این تراژدی انسانی را به قضاوت افکار عمومی جهانیان بگذارد».
"کارزار مردمی ایران تریبونال" از کسانی که علاقمند به شرکت در جلسات دادگاه هستند خواسته است از طریق ایمیل برای شرکت در جلسات ثبت نام کنند.

info@irantribunal.com

www.irantribunal.com

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید