دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه، سلامت و بهداشت، قضائی

محاکمۀ داروسازی «سرویه» به اتهام «پنهان کردن خواص خطرناک» داروی «مِدیاتور» در پاریس آغاز شد

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی "Mediator"، مصرف این دارو لطمات خطرناکی بر دریچه‌های قلبی وارد می‌کند و فشار خون را بویژه در رگ‌های دستگاه تنفسی افزایش می‌دهد.
بر اساس مطالعات انجام شده بر روی "Mediator"، مصرف این دارو لطمات خطرناکی بر دریچه‌های قلبی وارد می‌کند و فشار خون را بویژه در رگ‌های دستگاه تنفسی افزایش می‌دهد. Joel le Gall
2 دقیقه

محاکمۀ کارخانجات داروسازی «سِرویه»*، ٩ سال پس از فاش شدن اثرات وخیم داروی «مِدیاتور»*، از امروز دوشنبه اول مهر/ ٢٣ سپتامبر در پاریس آغاز شد. این دارو که مادۀ فعال آن یک «اشتهاکُش عصبی» است، سال‌ها از سوی این کارخانجات به عنوان داروی ضد دیابت در اختیار داروخانه‌ها قرار گرفته و اثرات واقعی آن از نهادهای علمی و اداری پنهان نگاه داشته شده بود.

تبلیغ بازرگانی

داروی «مِدیاتور» تا ٣٠ نوامبر ٢٠٠٩، تاریخ ممنوع شدن آن، مورد مصرف ۵ میلیون نفر در فرانسه قرار گرفته بود. بر اساس مطالعات انجام گرفته، مصرف این دارو لطمات خطرناکی بر دریچه‌های قلبی وارد کرده و فشار خون را بویژه در رگ‌های دستگاه تنفسی افزایش می‌دهد.
بر اساس یک ارزیابی‌ قضائی، تا کنون ٩١ نفر بر اثر مصرف این دارو جان خود را از دست داده‌اند. این شمار با این حال بر همین پایه ممکن است به ٢١٠٠ نفر بالغ شود.

محاکمه‌ای که امروز در پاریس آغاز شد، با شرکت ١۶۵٠ شاکی، ۶ ماه به درازا خواهد کشید و در آن نزدیک به ٢٠٠ شاهد و کارشناس حضور خواهند داشت.

پروفسور «ایرِن فراشون»، متخصص بیماری‌های دستگاه تنفسی که برای نخستین بار اثرات خطرناک این دارو را فاش ساخت، از جمله کارشناسان شرکت‌کننده در جلسات این محاکمۀ گسترده است. وی در گفتگو با رادیوی ما به خطرات داروی «مِدیاتور» اشاره می‌کند و می‌گوید «اتهامات وارده بر کارخانجات داروسازی "سِرویه" اینست که چگونه داروئی را که در اصل نوعی "آمفِتامین" برای قطع اشتهاست، با تقلب و بر اساس اسناد موجود، به دروغ به جای داروی ضد دیابت جا بزند». او تأکید می‌کند که این اقدام «نوعی کلاه‌برداری نیز هست، زیرا این چنین این دارو در زمرۀ داروهائی قرار گرفته که هزینۀ آن را صندوق بیمه‌های درمانی می‌پرداخته است».

خانم «ایرِن فراشون» می‌گوید «خطرات این آمفِتامین از سال ١٩٩۵ به بعد اندک اندک برای کارخانجات سازندۀ آن شناخته شد، اما داروسازی سرویه با توسل به روش‌های گوناگون تلاش کرد همگان را از اثرات آن ناآگاه نگه دارد و اطلاعات مربوط به سمی بودن و خطرناک بودن آن منتشر نشود».
این دارو بگفتۀ «ایرِن فراشون»، همانند «داروی دیگری به نام "ایزومِرید"، دارای یک مادۀ اشتهاکُش عصبی است که به دلیل اقرات مسموم کنندۀ آن، ممنوع شده بود» ایزومرید نیز توسط داروسازی «سِرویه» تولید می‌شد.

Servier *
Mediator  *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.