فرانسه / افغانستان

محاکمۀ مسئولین نظامی، در قضیۀ اوزبین

Reuters

قضای فرانسه در مورد قضیۀ «اوزبین» که در آن در اثر حملۀ طالبان، ده تن از سربازان فرانسوی کشته شدند، تحقیق خواهد کرد.

تبلیغ بازرگانی

در ماه اگست (اوت) سال 2008، نیروهای فرانسوی در درۀ کاپیسا مورد حمله قرار گرفتند و ده تن از سربازان فرانسوی کشته شدند. خانوادۀ سربازان، با وجود قبول این، که شغل سربازی خطرناک است و گاهی میتواند منجر به مرگ شود، از مسئولین نظامی شکایت داشتند. شکایت آنان بر اساس قوانینی که در فرانسه، «زندگی دیگران را بخطر انداختن»، و یا «عدم جلوگیری از قتل» را احتوا میکند، میباشد.

در ماه مارس سال 2011، قاضی مسئول بازپرسی تصمیم به ادامۀ تحقیق و ایجاد پرونده کرده بود. ولی، دادسرای فرانسه در خواست مرافعه (تجدید نظر) کرده بود. امروز دادگاه مرافعه درخواست دادسرا را رد کرد و در نتیجه، محاکمۀ مسئولین نظامی، که در این ماموریت نظامی فرانسویان در کاپیسا، متهم به «در خطر انداختن زندگی دیگران» و «عدم جلوگیری از قتل» استند، صورت خواهد گرفت.

دلایلی را که وکلای خانواده های سربازان کشته شده مطرح کرده اند، اینست که : حین این عملیات، مسایل امنیتی در نظر گرفته نشده بود، هلی کوپتری که قرار بود از جان این سربازان حمایت کند، در اختیار آنان نبود، چون احتمالاً دیپلومات ها از آن استفاده میکردند، و بالاخره، مسئولین عالی این گروه، عملیات را بخوبی تعقیب نمیکردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید