آلمان

محاکمۀ یکی از تروریست‌های سوری در آلمان

Important dispositif de police dans les gares de Cologne dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2017.
Important dispositif de police dans les gares de Cologne dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay

در آلمان محاکمۀ یکی از پناهجویان سال 2015، که اهل سوریه است و نوزده سال دارد، به اتهام تروریسم آغاز شد.

تبلیغ بازرگانی

متهم، که «شأس المحمد» نام دارد با تدابیر امنیتی خاص به دادگاه آورده شد. لیزا جانی، سخنگوی دادگاه گفته است که امنیت این محاکمه مانند امنیت همۀ محاکمات بزرگ است و با در نظرداشت اینکه متهم، در زمان وقوع جرم به سن قانونی نرسیده بود، احتمال برگزاری این محاکمه بصورت غیر علنی هم وجود دارد

این محاکمه در حالی صورت میگیرد که ترس از تروریسم در آلمان تشدید یافته است. بعد از سوء قصد 19 دسامبر در برلین، بحث احتمال حضور تعدادی تروریست، در میان صد ها هزار پناهجوی سیاسی، که در سال 2015 به این کشور آمدند، به شدت مطرح است.

محاکمۀ این متهم که در ماه مارس سال گذشته دستگیر شد، تا ماه آوریل سال جاری ادامه خواهد داشت. اتهام او عضویت در یک سازمان تروریستی در خارج از کشور و تصاحب سلاح است و مدت زندانی شدن او میتواند تا 10 سال باشد. او در سال 2013 در سوریه توسط داعش استخدام شده است و تا سال 2015 در همان جا برای این سازمان کار میکرد. بعد از آن، او به آلمان آمده و در این کشور، در جستجوی اهداف مشخص برای حمله بود. بر اساس اظهارات دادستانی آلمان او میخواست پارلمان آلمان، الکزاندر پلاس و یا  دروازۀ براندنبورگ را مورد حمله قرار بدهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید