ایالات متحدۀ امریکا/افغانستان

محاکمۀ یک سرباز امریکایی به جرم قتل

محاکمۀ یکی از سربازان امریکایی در دادگاه نظامی، به دلیل کشتن غیر نظامیان افغان، در قندهار، صرفاً برای خوش گذرانی، امروز در شهر سیاتل آغاز شد.

تبلیغ بازرگانی

جرمی مارلوک، یکی از پنج سربازیست که در یک دادگاه نظامی در ایالات متحده محاکمه خواهند شد. در کل، حدود ده تن از سربازان امریکایی به دلیل کشتار و قطع اعضای مردم غیر نظامی در افغانستان، مورد تعقیب قرار دارند.

دو روز قبل، مجلۀ آلمانی شپیگل، عکس های ازین متهمان را چاپ کرد که بسیار باعث بحث و مشاجرات شد. درین عکس ها، جرمی کارلوک، در حالی با جسد یکی از کشته شدگان عکس گرفته است که کلۀ او را با انگشت زدن به موهایش، معلق نگه داشته است. بر اساس اتهامات، این پنج سرباز امریکایی در نیمۀ اول سال 2010، برای خوش گدرانی، سه تن غیر نظامی را به قتل رسانیده اند. بعضی از این سربازان، در قندهار، اعضای بدن کشته شدگان را قطع کرده، با خود نگهداری میکردند.

جرمی مارلوک به جرمش اعتراف کرده است و به عنوان محکوم از خود دفاع خواهد کرد. به این ترتیب، و بر اساس قواعد دادگاه های نظامی ایالات متحده، بدون بحث در مورد محکومیت او، دادگاه فوراً به نتیجه گیری اقدام خواهد کرد.

اظهارات مارلوک در محاکمۀ چهار سرباز دیگر امریکایی هم مهم خواهد بود، چونکه در آغاز این بررسی های قضایی هم، شهادت مارلوک باعث کشف این عملیات های غیر قانونی شده بود. ارتش امریکا بار دیگر، متعاقب پخش عکس های این جنایت، رسماً از دردی که چاپ این عکس ها ایجاد کرده بود، معذرت خواست و در یک اعلامیه، گفت که عملکرد هایکه در این عکس ها دیده میشود، در تضاد با ارزش ها و اصول ارتش امریکاست. مجلۀ آلمانی شپیگل، اما، اضافه کرده است که امریکایی ها بسیار تلاش کردند تا از پخش این عکس ها جلوگیری کنند. چون از این در هراس بودند که چاپ این عکس ها فضا را همانند زمان قضیۀ جنایت در زندان ابوغریب، درعراق، خراب بسازد، جاییکه نیروهای امریکایی زندانیان را شکنجه میکردند و بصورت غیر قانونی به قتل میرساندند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید