جهان،ایران

محمد جواد ظریف گفت وعده های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام کافی نیست

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که تعهدات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از شکست برجام کافی نیست و کشورهای عضو این اتحادیه باید گامهای دیگری در این زمینه بردارند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که تعهدات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از شکست برجام کافی نیست و کشورهای عضو این اتحادیه باید گامهای دیگری در این زمینه بردارند. Hudaverdi Arif Yaman/Pool via Reuters

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته اعلام کرد که تعهدات اتحادیه اروپا برای جلوگیری از شکست برجام کافی نیست و کشورهای عضو این اتحادیه باید گامهای دیگری در این زمینه بردارند.

تبلیغ بازرگانی

محمد جواد ظریف بعد از ظهر دیروز برابر با ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در دیدار با کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، میگل آریاس کانتیه، و ﻫﻴﺄت همراهش گفت که در پی خروج آمریکا از توافقنامه هسته ای، انتظارات افکار عمومی ایران از اتحادیه اروپا افزایش یافته است و حمایت سیاسی این اتحادیه از برجام کافی نیست. وی افزود اتحادیه اروپا باید همکاریهای اقتصادی خود را با ایران بیشتر کند و سرمایه گذاریهای خود را در این کشور افزایش دهد.

محمد جواد ظریف همچنین گفت که اعلام انصراف احتمالی شرکتهای بزرگ اروپایی از همکاری با ایران با تعهدات اتحادیه اروپا برای حفظ و اجرای مُفاد برجام همخوانی ندارد.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، میگل آریاس کانتیه، نیز خاطر نشان کرد که زمان بسیار تنگ است. وی گفت که اتحادیه اروپا باید هر چه زودتر پاسخی عینی به ایران بدهد. میگل آریاس کانتیه همچنین گفت که برای اتحادیه اروپا بسیار اهمیت دارد که به خرید نفت از ایران ادامه دهد.

وی افزود اتحادیه اروپا بر آن است که در هفته جاری راه حلهایی عملی برای تداوم مبادلات بانکی و حفظ ارتباطات هوایی و دریایی ایران و نیز ممانعت از توقف فروش نفت و گاز آن بیابد.

میگل آریاس کانتیه نخستین مقام غربی است که پس از اعلام خروج آمریکا از برجام در اوایل ماه می گذشته، با مقامات جمهوری اسلامی در ایران دیدار می کند.

از سوی دیگر، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز صبح امروز سفر میگل آریاس کانتیه را به ایران مثبت خواند. وی در ادامه گفت که حرف کافی نیست و اتحادیه اروپا باید در عمل نشان دهد که به اجرای تعهداتش پایبند است. وی افزود در پایان مذاکراتمان با اتحادیه اروپا خواهیم دانست که تا چه حد توان عمل به تعهدات خود و برآورده کردن انتظارات ما را دارد.

بهرام قاسمی همچنین گزارش یک رسانه آلمانی را دالّ بر اینکه کشورهای عضو کمیسیون مشترک برجام قرار است جمعه آینده پیشنهادات جدیدی در زمینه مالی به جمهوری اسلامی ایران دهند تا در اِزای آن جمهوری اسلامی فعالیتهای موشکی خود را محدود سازد، قویاً رد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید