ایران/اقتصاد

محمد رضا باهنر: رشد اقتصادی کشور "صفر" است

محمد رضا باهنر
محمد رضا باهنر
تبلیغ بازرگانی

محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی وضعیت اقتصادی ایران را به شدت :"نگران کننده" خواند و خواستار اقدام عملی دولت شد.

محمد رضا باهنر ضمن تاکید بر رکود در اقتصاد ایران گفت: کشور در حال حاضر از تورم فاصله گرفته اما وضعیت اقتصادی از حیث وجود رکود، بحرانی است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی در کشور در سال آینده را "صفر" ارزیابی کرد.

چندی پیش نیز چهار تن از وزرای دولت حسن روحانی نسبت به شرایط بحرانی اقتصادی در کشور هشدار دادند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید