ایران / حقوق بشر

محمد نوری‌زاد: سه نفر به من حمله کردند

محمد نوری زاد، نویسنده و فیلمساز ایرانی
محمد نوری زاد، نویسنده و فیلمساز ایرانی

محمد نوری زاد، نویسنده و فیلمساز ایرانی می گوید ماموران وزارت اطلاعات دیروز، دوشنبه، او را در برابر این وزارت کتک زده اند.

تبلیغ بازرگانی

آقای نوری زاد در سایت خود نوشته است ماموران بعدتر او را برای مدتی به زندان اوین منتقل کردند.

تصویری از آقای نوری زاد با چهره زخمی در سایت او منتشر شده است.

او در خبری که درباره کتک خوردن خود از ماموران وزارت اطلاعات منتشر کرده نوشته است هنگام رفتن به سوی وزارت اطلاعات، سه نفر به او حمله کرده اند، بگونه ای که ابتدا او را بزمین خوابانده و سپس با دستبند، برای مدت کوتاهی به زندان اوین منتقل کرده اند.

برمبنای گزارشها، آقای نوری زاد، که بعد از انتخابات ٨٨ بارها به زندان افتاده و آزاد شده است، برای پس گرفتن اموال شخصی خود هر روز مقابل وزارت اطلاعات می رود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید