محمود صادقی : پخش تلویزیونی اعترافات اجباری فقط نارضایتی ها را تشدید می‌کند

محمودصادقی، عضو مجلس شورای اسلامی
محمودصادقی، عضو مجلس شورای اسلامی ایسنا

محمود صادقی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی ایران، در واکنش به سخنان وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی، که خواستار پخش تلویزیونی اعترافات دستگیرشدگان اعتراض های اخیر ایران شده، چنین اقدامی را غیرقانونی و بی ارزش خواند و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست که از این کار خودداری کند.

تبلیغ بازرگانی

محمود صادقی گفت آئین دادرسی کیفری کشور پخش علنی اعترافات متهمان را منع کرده زیرا، مطابق آئین دادرسی کیفری تا اتهام افراد ثابت نشده نباید مشخصات متهمان منتشر شود. عضو مجلس شورای اسلامی ایران سپس تصریح کرده است که خود "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده علی الخصوص [محاکمات مربوط به] جرایم سیاسی و مطبوعاتی را که حتماً باید علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شوند."

محمود صادقی سپس تصریح کرده است : حتا پخش علنی دادگاه طبق قانون باید زمانی رُخ دهد که بازجویی ها صورت گرفته و کیفرخواست صادر شده باشد. محمود صادقی اعترافاتی را که معمولاً از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شوند اجباری و فاقد ارزش و اعتبار خوانده و افزوده است : "وادار کردن افراد به اعترافات آنهم برای پخش از تلویزیون خلاف موازین اخلاقی است و در هیچ مورد پذیرفته نیست." او تصریح نموده که "معمولاً اشخاص اعترافاتی را که بر زبان می آورند در مراحل بعدی تکذیب می کنند." او همچنین گفته است که ناآرامی های اخیر از این قاعده مستثنی نیستند و وزیر کشور و سیمای جمهوری اسلامی به جای "اقناع مردم" به پخش تلویزیونی اعترافاتی متوسل می شوند که به زور از افراد اخذ شده‌اند. محمود صادقی تأکید کرده که در موضوع افزایش بهای بنزین و پی آمدهای آن "حتا اجازۀ طرح بحث به نمایندگان را ندادیم که همین باعث شد جامعه دچار ابهام، سردرگمی و التهاب شود."

محمود صادقی تأکید کرد که "راه کنترل و مهار اوضاع روی آوردن به پخش اعترافات تلویزیونی نیست." او گفت "مردم به وضع موجود اعتراض دارند"، حتا اگر عجالتاً سکوت کرده باشند. وی اضافه کرد : رفتارهایی از قبیل پخش تلویزیونی اعترافات اجباری "باعث تعمیق نارضایتی ها می شود که مانند آتش زیر خاکستر هر بار با یک بادی شعله ور می شوند."

با این حال، محمود صادقی در جای دیگری از سخنانش رئیس صدا و سیما را مسئولی "بلااختیار" خواند و تلویحاً پذیرفت که دستور پخش اعترافات تلویزیونی از جانب مراجعی دیگر صادر می شود. او در پایان همچنین اعتراف کرد که در جریان اعتراض های اخیر بسیاری از دانشجویان "به طور پیشگیرانه" و بی آنکه در تجمعات حضور یافته باشند، دستگیر شده اند که این به گفتۀ محمود صادقی اقدامی است "غیرقانونی".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید