ایران/ حقوق بشر

محمود صالحی، فعال کارگری ایرانی هنگام خروج از بیمارستان بازداشت شد

نجیبه صالح زاده می گوید همسرش قبل از بازداشت سال ۹۴ از بیماری کلیه رنج می برده است اما در دوره بازداشت بیماری او شدت پیدا کرد.
نجیبه صالح زاده می گوید همسرش قبل از بازداشت سال ۹۴ از بیماری کلیه رنج می برده است اما در دوره بازداشت بیماری او شدت پیدا کرد. DR

محمود صالحی، فعال کارگری ایرانی روز شنبه ۲۸ اکتبر/ ۶ آبان هنگام خروج از بیمارستان امام خمینی سقز توسط ماموران انتظامی دستگیر و روانه زندان شد. آقای صالحی که از بیماری کلیه رنج می برد، برای آزمایش هفتگی دیالیز به بیمارستان رفته بود.

تبلیغ بازرگانی

نجیبه صالح زاده، همسر محمود صالحی روز یکشنبه به رادیو بین المللی فرانسه گفت ظهر روز شنبه چهار مامور انتظامی همسر او را بعد از بازداشت در خروجی بیمارستان امام خمینی، به دادگاه بردند و در آنجا دادستان حکم یک سال زندان محمود صالحی را به او ابلاغ کرد.

محمود صالحی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ در آستانه روز کارگر بازداشت شد اما پس از آن بعلت وخامت وضعیت جسمانی آزاد شد. او در جریان دادگاه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در جمعیت های معارض» جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد اما تقاضای تجدید نظر کرد.

همسر محمود صالحی به رادیو بین المللی فرانسه گفت طی این دوسال دادگاه هیچگونه حکمی را در مورد تقاضای تجدید نظر آقای صالحی به او ابلاغ نکرده بود و گرنه محمود صالحی شخصا به دادگاه حاضر می شد.

نجیبه صالح زاده می گوید همسرش قبل از بازداشت سال ۹۴ از بیماری کلیه رنج می برده است اما در دوره بازداشت بیماری او شدت پیدا کرد.

او گفت امروز با پسرش، از مقام های دادگاه در خواست کردند تا آزمایش های دیالیز محمود صالحی در زندان پیگیری شود در غیر اینصورت ممکن است این فعال کارگری از «دست برود.»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید