افغانستان / کانادا

محکومیت سه تن افغان تبار، به جرم ناموسی

اعضای یک خانوادۀ افغانی تبار، در کانادا، که پدر، مادر و پسر خانواده، به دلایل ناموسی، دست به قتل سه دختر خانواده و زن مخفی پدر خانواده زده بودند، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته، محکوم شدند.

تبلیغ بازرگانی

دیروز در آنتاریوی کانادا، محمد شفیع، طوبی، خانمش، و حامد پسر آنان، مسئول قتل سه دختر خانواده، و زن مخفی پدر خانواده شناخته شدند و این سه تن، به حبس ابد (زندان دایمی) محکوم شدند. در این قضیۀ قتل، که بصورت یک حادثۀ ترافیکی صحنه سازی شده بود، بعد از تحقیقات پولیس، مشخص شد که حادثۀ تصادفی نیست، بلکه نوعی از جرم ناموسی میباشد.

قاضی محکمۀ اونتاریو، خطاب به متهمان، اظهار داشت که، «دلایل این قتل های خون سردانه و خجالت آور، ظاهراً این بوده است که آن چهار قربانی بی گناه، فهم منحرف شما از عزت را، مخدوش میکرده اند. فهم غلطی از غزت، که در دنیای متمدن، جایی ندارد.»

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با بهزاد آریا، نویسنده و تحلیلگر. آقای آریا، بعد از توضیحاتی در مورد اصل قضیه، به جوانب اجتماعی آن میپردازد و دلیل این نوع جنایات ناموسی یا غیرتی را بی سوادی میداند. او میگوید که کسانیکه قادر نیستند به زنان و دختران خود آزادی بدهند، بهتر است در کشور های غربی زندگی نکنند. او همچنان با استناد به مولانا، میگوید که کنترول کردن و مستور نگهداشتن دختران، نه تنها در اخلاقیات آنان اثر مثبت ندارد، که خود این موضوع، باعث ازدیاد رغبت میشود.

در نهایت آقای بهزاد آریا، بار دیگر از دانش و فرهنگ صحبت میکند، که با دانش است، که میتوان، فرهنگ ها را امتزاج داد، و طوری عمل کرد که، نه تند تند باشیم، و نه سست سست.»

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید