ایران

محیط زیست در خطر ایران هنوز بی‌سرپرست است

گذشتن زمان و پایان فرصت دو هفته ای داده شده توسط دولت تازه ایران مبنی بر نامیدن ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، آنهم در زمانی که بیم یورش به سوریه و افزوده شدن به التهاب خاورمیانه می رود، نگرانی مضاعفی برای علاقمندان به طبیعت ایران به وجود آورده است.

تبلیغ بازرگانی

محمد درویش، کارشناس و کنشگر محیط زیست در مطلبی که به تازگی نوشته براین اشاره دارد که با گذشتن روزهای بیشتر، عدم تعیین ریاست سازمان حفاظت محیط زیست بر نگرانی کنشگران و هواداران محیط زیست افزوده است. محمد درویش می گوید در حالی که بیش از یکماه از معرفی وزیران وسرپرستان گذشته، نه تنها سرپرستی برای این نهاد تعیین نشده بلکه هم اکنون بحث اصلاح بودجه سال 1392 مطرح است و همه سازمانها در تکاپو هستند که سهم بهتری از این متممه ببرند. و چون سازمان محیط زیست بی سرپرست است این نگرانی به وجود آمده که در اینجا هم حق او پایمال شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید