فرانسه/ قانون کار

مخالفان قانون کار در فرانسه برای یازدهمین بار دست به تظاهرات زدند

چندین هزار نفر از مخالفان اصلاحات در قانون کار فرانسه روز سه شنبه ۲۸ ژوئن، برای یازدهمین بار، در پاریس و سایر شهرهای فرانسه دست به تظاهرات زدند تا خواستار لغو اصلاحات در این قانون گردند. قرار است مجلس سنای فرانسه امروز درباره قانون کار رای گیری کند. 

در پاریس، پلیس شمار تظاهرکنندگان را ۱۵هزار نفر اعلام کرد در حالیکه سندیکاها ادعا کرده اند که ۵۵ هزار نفر در تظاهرات پایتخت حضور یافته بودند.
در پاریس، پلیس شمار تظاهرکنندگان را ۱۵هزار نفر اعلام کرد در حالیکه سندیکاها ادعا کرده اند که ۵۵ هزار نفر در تظاهرات پایتخت حضور یافته بودند. REUTERS/Stephane Mahe
تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری فرانسه از قول منابع پلیس، شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات را ۶۴ هزار نفر گزارش داده است اما سندیکای ث.ژ.ت، از برگزارکنندگان اصلی تظاهرات، رقم تظاهرکنندگان را نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده است.

در پاریس، پلیس شمار تظاهرکنندگان را ۱۵هزار نفر اعلام کرد در حالیکه سندیکاها ادعا کرده اند که ۵۵ هزار نفر در تظاهرات پایتخت حضور یافته بودند.

تظاهرات امروز درمیان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و نزدیک به ۲۵۰۰ پلیس امنیت محل تظاهرات را به عهده داشتند. نیروهای پلیس برای پیشگیری از درگیریهای احتمالی، ۲۷ نفر را در بازرسیها در محل آغاز تظاهرات در میدان باستیل دستگیر کردند اما خبرگزاری فرانسه می گوید ۱۲ نفر دیگر نیز در جریان تظاهرات بازداشت شده اند.

در جریان تظاهرات امروز درگیری های مختصری میان پلیس و گروهی از افراد که با صورت های پوشیده به موانع حفاظتی در ایستگاههای اتوبوس حمله کردند رخ داد اما در مجموع تظاهرات در آرامش پایان یافت.

قرار است رهبران سندیکاها فردا چهارشنبه با مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه دیدار و گفتگو کنند.   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید