لیبی

مخالفت عمومی با رئیس جدید دولت وحدت ملّی لیبی

فایض السراج، رئیس دولت جدید لیبی
فایض السراج، رئیس دولت جدید لیبی REUTERS/Ismail Zitouny

رئیس دولت جدید لیبی، که توسط سازمان ملل متحد پشتیبانی میشود، دیروز وارد تریپولی شد، ولی مسئولین خود خواندۀ این کشور، که کشورهای غربی آنان را به رسمیت نمیشناسند، از او درخواست کردند که لیبی را ترک کند.

تبلیغ بازرگانی

تنش ناشی از عدم پذیرش فایض السراج که هیچ یک از دو حکومت محلی مستقر در لیبی او را قبول ندارد، میتواند باعث اوج گرفتن بحران در این کشور شود. چند ساعت بعد از ورود او به کشور در پایتخت صدای شلیک رگبار به گوش میرسید، بی آنکه مشخص باشد این اقدام از سوی چه کسانی صورت می گیرد. خیابان های شهر تریپولی توسط نیروهای وابسته به حکومت محلی مسدود شده بود و شماری از مردان مسلح با یونیفورم نظامی و تعدادی هم با لباس شخصی و مجهز به  کلاشنیکوف معابر عمومی را اشغال کرده بودند.

مردمان شهر تریپولی از ترس خیابان ها را ترک کرده و دو شرکت هواپیمائی هم اعلان کردند که پرواز های خود را به این کشور، متوقف کرده اند. در طول شب تعدادی از مردان مسلح وارد یکی از کانال های تلویزیونی لیبی شده از پخش برنامه ها جلوگیری بعمل آوردند. به گفتۀ یکی از خبرنگاران کانال مزبور، این افراد طرفداران فایض السراج بوده اند.

در حال حاضر، در شرق لیبی یک حکومت و در غرب آن یک حکومت دیگر وجود دارد و هریک از آنان دارای یک مجلس نمایندگانی نیز هستند. این دو پارلمان با طرحی که منتهی به آمدن فایض السراج به لیبی شد و جامعۀ جهانی ازآن پشتیبانی میکند، مخالفت کرده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید