ایران / گفت‌وگو

مخالفت سازمان محیط زیست با طرح انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه

ISNA

"معصومه ابتکار" رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، مخالفت این سازمان را با انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه اعلام کرد. وی گفت اجرای این طرح نیازمند ارزیابی های محیط زیستی است که تا کنون در این زمینه مطالعاتی صورت نگرفته است.

تبلیغ بازرگانی

"معصومه ابتکار" معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در جلسه امروز کارگروه نجات دریاچه ارومیه گفت به دلیل فقدان مطالعات در باره این طرح، انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه به هیچ عنوان مورد تایید سازمان حفاظت از محیط زیست نیست.ابتکار در این باره همچنین افزود: « این طرح علاوه بر اینکه دستاوردهای اقتصادی ندارد به بخش کشاورزی منطقه نیز زیان رسان خواهد بود.»

رئیس سازمان حفاظت از محیط با تاکید بر اینکه روش های قبلی برای نجات دریاچه ارومیه باید تغییر کند، گفت: « برای حوضه آبریز این دریاچه باید ارزیابی های راهبردی جدید و جامع تعریف و تدوین شود چرا که بدون بازنگری و بررسی های عمیق کارشناسی در زمینه مداخلات حوضه آبریز هر طرحی با شکست مواجه خواهد شد.»

ابتکار نجات و احیای دریاچه ارومیه را یکی از اولویت های مهم و اصلی دولت و سازمان محیط زیست عنوان کرد. وی با اشاره به انجام مطالعات مربوط به احیای دریاچه ارومیه، اظهار کرد: «از دو دهه قبل مطالعاتی در این زمینه در سازمان انجام و از سال 78 تا 79 این مجموعه به طور عملی وارد عرصه شد که در آن زمان اخطارهای لازم در خصوص تهدید زیست محیطی دریاچه داده شد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اصلاح الگوی کشت در اراضی حوضه دریاچه ارومیه را یکی از راهکارهای مناسب برای نجات دریاچه بیان کرد.

در باره این موضوع با برهان ریاضی کارشناس محیط زیست در تهران گفتگویی انجام داده ایم.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید