ایران/ هسته ای

مخالفت مجدد چین با تحریم یکجانبۀ ایران

DR

سخنگوی وزارت امورخارجۀ چین: پکن نمی تواند بپذیرد که قانون یک کشور بر قوانین بین المللی ارجحیت پیدا کند و به اعمال مجازات علیه کشوری دیگر منجر شود.

تبلیغ بازرگانی

چین بار دیگر بر مخالفت خود با اعمال تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
سخنگوی وزارت امورخارجۀ چین در واکنش به قانون بودجۀ وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) که در آن تحریم های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شده است گفت: پکن نمی تواند بپذیرد که قانون یک کشور بر قوانین بین المللی ارجحیت پیدا کند و به اعمال مجازات علیه کشوری دیگر منجر شود.
اقدامات جدید دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با فعالیت های هسته ای ابن کشور به موقع اجرا گذاشته می شود به باراک اوباما- رئیس جمهوری آمریکا، امکان می دهد دارائی های نهادهای مالی خارجی را که در ارتباط با نفت با بانک مرکزی ایران وارد داد وستد می شوند مسدود کند.
این قانون را اوباما در روز شنبۀ پیش امضا کرده است.
خبرگزاری فرانسه یادآور می شود که اتحادیۀ اروپا نیز در نظر دارد به تحریم نفتی ایران اقدام کند.
در پایان گزارش این خبرگزاری به این نکته اشاره شده است که اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران به چین امکان داده است که در ایران حضور چشم گیر تری داشته باشد و نقشی فعال تر در عرصۀ اقتصادی و بازرگانی در این کشور ایفا کند.
بخشی از تحریم هائی که در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران اعمال می شود در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است اما آمریکا، اتحادیۀ اروپا، کانادا و استرالیا بطور یکجانبه نیز به اعمال تحریم هائی علیه ایران دست زده اند که با مخالفت چین و روسیه رو بروست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید