افغانستان / هرهنگی

مخالفت یک ملا باعث ممنوعیت کنسرت مورچه ها شد

متن توسط : عزیز احمد فرد
۸ دقیقه

پنجشنبه، به درخواست ملای مسجد شیرشاه، کنسرت مورچه ها در شهر کابل، در حالی ممنوع شد، که آنان مجوز رسمی داشتند و به کنسرت آغاز کرده بودند.

تبلیغ بازرگانی

آغاز کنسرت، دخالت پولیس، و ممنوع شدن کنسرت مورچه ها، در شهر کابل، به کمک مدیا های انترنتی، ساعت به ساعت گزارش داده میشد و در سراسر جهان، علاقمندان موزیک «راک» این موضوع را تعقیب میکردنمد. مورچه ها گروه هنری هراتی تبار است و آنان با نوع موزیک «راک اند رول» و با محتوای بسیار انتقادی و اجتماعی، اجرای هنر میکنند. متعاقب این ممنوعیت، اعتراضات زیادی هم بگوش رسید. در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با مسعود حسن زاده، موسس، گیتار نواز و کمپوزر این گروه.

آقای حسن زاده، میگوید که مسئله دیروز مشخص شد، به این ترتیب، که ملای مسجد شیرشاه، در یکی از کانال های تلویزیونی، ادعا کرد که در آن محل دیده شده است که خانم ها لخت استند و میرقصند و بچه ها شراب مینوشند. او این کنسرت را «مجلس فساد» تلقی کرده از پولیس درخواست منع آنرا کرده بود.

آفای حسن زاده میگوید که تمامی این محفل، در برابر کمره های رسانه ها صورت گرفته، و سراپا فیلم برداری شده است و آنان ترسی از این مسایل ندارند، ولی او از خود سوال میکند که چگونه این ملا میتواند این حرف های خود را ثابت کند. در شرح قضایای این کنسرت، او میگوید که آنان سه آهنگ اجرا کردند و متعاقب این سه آهنگ، فرید رستگار، هنرمند دیگر، که مهمان آنان بود، هم یک آهنگ اجرا کرد. مداخلۀ پولیس، در زمان اجرای آهنگ او بود.

زمانیکه آنان از مسئولین پرسیدند که چرا؟ مسئولین با آنان برخورد بد کردند و بدون دادن توضیحی، گفتند : جان شما در خطر است. اصل موضع یک روز بعد، با صحبت های ملای مسجد شیرشاه، مشخص شد.

موضوع مهم، به گفتۀ آقای حسن زاده،  اینست که نظام فعلی، که داد از آزادی بیان میزند، تحمل گروه انتقادی را ندارد و به همین دلیل، آنان به زودی و با اعتراض یک ملا، وارد عمل شدند. تا سال 2005، مردم با یک نوع امیدواری زندگی کردند ولی از 2006 به اینسو، افغانستان یک سیر سقوط را طی کرده است. و دولت، برخلاف آنچیزیکه شعار خودش است، عمل میکند. در مطبوعات، بیست و چهار ساعت، در مورد آزادی، حقوق زنان، محو خشونت و چیز های «لوکس» دیگر صحبت میشود، ولی در عمل، برخورد آنان بر عکس است.

وئ تاکید میکند که گروه آنان به اینچنین آزادی شکنی ها عادت دارد و آنان با این برخورد ها از صحنه کنار نخواهند رفت، بلکه بیشتر از پیش به کار و تولیدات خود ادامه خواهند داد.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید