ایران

مدیرعامل نفت وگاز پارس: توسعه پروژه ها بدون کمک خارجی

موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز ناحیه پارس در یک مصاحبه مطبوعاتی در بندر عسلویه اعلام نمود که جمهوری اسلامی ایران مصمم است که بدون کمک خارجی تمامی پروژه های بزرگ استخراج وبهره برداری ازگازناحیه پارس را به سرانجام برساند.

تبلیغ بازرگانی

موسی سوری مدیر عامل شرکت نفت و گاز ناحیه پارس دریک مصاحبه مطبوعاتی دربندرعسلویه اعلام نمود که جمهوری اسلامی ایران مصمم است که بدون کمک خارجی تمامی پروژه های بزرگ استخراج و بهره برداری ازگاز ناحیه پارس را به سرانجام برساند.
موسی سوری اظهار داشت که تا کنون مبلغ 48 میلیارد دلار درطرح توسعه میدان گازپارس جنوبی سرمایه گذاری شده است و وزارت نفت برای تکمیل پروژه های توسعه این میدان گازی مبلغ 50میلیارد دلار برای 5 سال آینده تخصیص داده است. وی همچنین اظهار داشت که تا سال 2016 پیش بینی میشود که حجم سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی به مبلغ 200 میلیارد دلار بالغ گردد.
مدیرعام شرکت نفت و گار پارس اظهار داشت که "برای تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز دراین ناحیه، راه های مختلفی را در اختیار داریم". از جمله این راه ها، وی به انتشار اوراق قرضه داخلی اشاره نمود.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی در ماه مه گذشته اذعان داشته بود که کشورمتبوعش برای پیشرفت پروژه های مختلف با کمبود مالی روبرو شده است.
با وجودیکه کارشناسان بین المللی اعتقاد دارند که بدلیل تحریم های بین المللی، جمهوری اسلامی ایران برای توسعه طرح های نفت و گازخود با مشکلات مالی و فن آوری روبرو شده است، علی اکبر شعبانپورمدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی دیروز اعلام داشت که تحریم ها هیچگونه اثری برسیاست انرژی جمهوری اسلامی نداشته است.
یاد آورمیشویم که ایران دومین ذخیره جهانی گاز را دراختیار دارد. با این وجود گاز تولید و تصفیه شده و آماده مصرف، به سختی میتواند جوابگوی مصارف داخلی روبه فزاینده در ایران باشد.

گفتگو با شاهین فاطمی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید