روزنامه‌های امروز فرانسه

مذاکرات اتمی ایران و مواضع فرانسه در مطبوعات این کشور

@fotolia

مذاکرات دو روزهٔ  اتمی تیم جدید وزارت امور خارجه ایران و ۱+۵ روز گذشته درمیان انتظار بسیاری از محافل سیاسی، دیپلماتیک و مطبوعاتی جهان به پایان رسید.

تبلیغ بازرگانی

ازمحتوای دقیق مذاکرات و مفاد پیشنهاد جدید ایران به غرب، هنوزخبردقیقی دردست نیست.
سید عباس عراقچی، رئیس هیئت نمایندگی ایران روزسه شنبه، در روز اول مذاکرات، با تسلیم متن پیشنهادات جدید ایران به ۱+۵ ازطرف‌های غربی خواسته بود ازافشای مفاد پیشنهادات ایران تا پایان مذاکرات خود داری نمایند.

این درخواست ازسوی اپوزیسیون حکومت ایران مورد انتقاد قرارگرفته است.

روزنامه‌های امروزفرانسه گزارش هائی را به پیامد‌ها و قول قرارهای گفت و گوهای دوروزه ی ژنو اختصاص داده‌اند. ازمجموع گزارش ها چنین برمی آید که درغرب یک چیزمسلم به نظرمی رسد و از آن اینکه جمهوری اسلامی ایران وادار شود ازتلاش و یا اقدام برای استفاده نظامی ازانرژی هسته‌ای دوری جوید.

این تنها مورد قطعی است که کشورهای عضو ۱+۵ ازچین و روسیه، آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا، درحصول آن اتفاق نظردارند. ولی درمورد میزان تامین خواست‌های جمهوری اسلامی میان کشورهای عضو گروه اختلاف نظرهائی وجود دارد. شش قطعنامه شورای امنیت از ایران می‌خواهد به غنی سازی دراین کشورپایان دهد، ولی برخی کشورها ازجمله آمریکا حاضربه پذیرش سطح معینی از غنی سازی درداخل خاک ایران هستند..
لیبراسیون یاد آوری می‌کند : با اینکه محتوای پیشنهادات ایران باید همچنان محرمانه بماند، یک چیزتازگی دارد وآن اینکه ایران اصل بازرسی‌های سرزده ازتاسیسات اتمی ایران را پذیرفته است. (لازم به یاد آوری است که درصورت موافقت قطعی ایران با این بند پروتکل الحاقی بازرسان قادرخواهند بود نه تنها از تاسیسات اتمی مجازایران، بلکه از هرجای مشکوک که تقاضا نمایند دیدارو گزارش تهیه نمایند. *)
لیبراسیون می‌نویسد: درپایان مذاکرات روزچهارشنبه یک مقام نزدیک به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دروین گفته است که آژانس با خوشبینی محتاطانه ای مذاکرات را دنبال می‌کند، این مقام آژانس می افزاید: اجرای پروتکل الحاقی یک گذشت بزرگ ازسوی ایران محسوب نمی شود، این کمترین کاری است که یک عضو آژانس می‌تواند و باید انجام دهد و این اقدام به خودی خود، موجب سبکترشدن تحریم‌ها نخواهد شد..
هومنیته ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه تحت عنوان" جوتنش زدائی درمذاکرت ژنو" می‌نویسد: ایران (بدون افشای محتوای مجموعه پیشنهادات خود) دو مرحله زمانی شش ماهه را پیشنهاد کرده است، شش ماهه اول که باید، به گفته ایرانیان، برای بازسازی اعتماد متقابل ازاعتبارقول وقرار‌ها وتعهدات دوطرف و شش ماه بعدی برای آغازاجرای توافق‌ها و بازشدن درهای تاسیسات اتمی ایران برای بازرسی.
لاکروا، ارگان جامعه مسیحیان فرانسه، درگزارش خود به مواضع آمریکا و فرانسه اشاره می‌کند. لاکروا می‌نویسد: آمریکا به طوراصولی با ادامهٔ میزانی از غنی سازی در داخل ایران موافق است. لاکروا می‌افزاید: ولی فرانسه با توجه به سوء ظن های موجود می‌گوید:  تا زمانیکه مفاد شش قطعنامه شورای امنیت ازسوی ایران «دقیقاً» به اجرا گذاشته نشده است تحریم‌ها همچنان باید به قوت خود باقی بماند..
لاکروا می‌افزاید: پاریس همچنان خواستاراجرای مفاد توافق‌های آلماتی درآوریل گذشته است. دراین نشست ایران موافقت کرده بود به غنی سازی اورانیوم بیست درصدی ازجمله درفردو پایان دهد، ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به خارج انتقال دهد و یا آنرا تبدیل به سوخت قابل استفاده در راکتور اتمی تحقیقاتی درتهران نماید. درمقابل غرب برخی از تحریم‌ها مانند تحریم تولیدات پتروشیمی و فلزات گرانبها را ازتجارت ایران بردارد..
لاکروا می‌نویسد: آنچه که دراین دوروز درژنو گذشت هنوزروشن نیست ولی به گفته کار‌شناسان هنوز امید یک گشایش اساسی دراین گفت‌و‌گو‌ها ازمیان نرفته است.
فیگارو روزنامه روزنامه دیگرصبح پاریس با اشاره رویدادهای دو روز گذشته درژنو این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دیپلماسی جهانی فرانسه تهاجمی ترازقبل شده است؟. فیگارو می‌نویسد: فرانسه می‌گوید درمورد ایران هدف جلوگیری ازدست یابی ایران به سلاح هسته ایست و دراین راه دولت پاریس درهمه حال سیاست منسجمی را دنبال کرده است.
یک دیپلمات فرانسوی گفته است: دولت پاریس کوشش خود را برای جلوگیری ازانجام یک معامله میان تهران و واشنگتن به کارمی برد.
یک کار‌شناس امورایران به فیگارو گفته است: اگرموضوع پرونده اتمی ایران به صورت دو جانبه، یعنی میان ایران و آمریکا، حل و فصل گردد این امکان وجود دارد که فرانسه از روند این مذاکرات دور نگاه داشته شود، ازاین روست که فرانسه، بویژه پس از دیدارهولاند – روحانی درنیویورک، باید دربطن مذاکرات و بده بستان‌ها نقش مهم خود را ایفا نماید.
و لوموند روزنامه عصرفرانسه درگزارش خود پیرامون مذاکرات ژنو می‌نویسد: ایران با ارائه یک برنامه در دو بخش شش ماهه امیدواراست شش ماه اول اعتماد سازی و شش ماه دوم اجرای توافق‌ها و پروتکل الحاقی به بحران یک دهه ایران پایان دهد، ولی یک دیپلمات اروپایی نزدیک به پرونده به لوموند گفته است : چیزی درحال حاضر حل نشده و اختلافات همچنان باقی است. این دیپلمات که نامش فاش نشده، به لوموند گفته است: این طرف ایرانی است که بسیارعجله دارد و برنامه شش ماهه برای پایان معضل پرونده اتمی پیشنهاد می‌کند، ولی برای دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تعجیل درگفت‌و‌گو موضوع ثانوی است. آن‌ها می‌گویند ما مذاکره را برای فوریت یک موضوع و یا نجات یک هیئت مذاکره کننده انجام نمی‌دهیم، موضوع مورد نظر و هدف ما تثبیت مفاد پیمان عدم تکثیر تسلیحات هسته‌ای است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید