افغانستان / طالبان

مذاکره میان مثلث طالبان، حکومت و نیروهای خارجی

طالبان اظهار آمادگی کرده اند تا در قطر یک دفتر رسمی باز کنند و از آن، به گفتۀ خود آنان «برای تفاهم با جامعۀ جهانی»، استفاده کنند.

تبلیغ بازرگانی

طالبان برای اولین بار قدم مشخصی به سوی آغاز مذاکره برداشته اند، که عبارت است از، باز کردن یک دفتر نمایندگی در قطر. ولی آنان در عین زمان گفته اند که نمیخواهند با حکومت کرزی مذاکره کنند و طرف صحبت آنان باد امریکا باشد. در عین زمان حامد کرزی از آنان میخواهد بیایند و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند. به نظر می آید که تفاوت میان این دو موضع، بسیار زیاد است.

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با عبدالباقی سمندر، فعال سیاسی ساکن آلمان. در جواب به این سوال، که کی میتواند به کی نزدیک شود، و در پشت پرده چه کسانی فعالیت دارند و چگونه، آقای سمندر میگوید که هر دو طرف به این تظاهر میکنند که مذاکره نمیکنند، ولی ملاقات های میان آنان بوده است، و اگرچه با کشته شدن استاد ربانی این ملاقات ها قطع شد، ولی روابط ادامه دارد و همین حالا در کابل، کرزی با یک هیءت از حزب اسلامی ملاقات دارد.

آقای سمندر همچنان اضافه میکند که برای امریکا شخص کرزی مهم نیست، و با یاد آوری از اینکه، جو بایدن، بیشار از کابل به جلال آباد، و بیشتر از حامد کرزی، به گل آقا شیرزوی علاقه داشت، اینرا هم اضافه میکند که در گذشته، آنان زمانی از اشخاصی چون قذافی، صدام، مبارک و دیگران پشتیبانی کردند، و دوباره آنان را رها مردند. در نهایت آقای سمندر میگوید که دموکرات های افغانستان نباید منتظر حامد کرزی یا کس دیگری باشند، باید آنان خود را سازماندهی کنند. بخصوص زنان افغانستان، که محروم ترین گروه انسانی استند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید