روزنامه های امروز فرانسه

مردم فرانسه یک میلیارد و پانصد میلیون پیامک تبریک کریسمس مبادله کرده اند

تعطیلات کریسمس در فرانسه ادامه دارد. علی رغم نگرانی های روزمره ی اقتصادی، میلیون ها فرانسوی درجمع خانوادگی و فامیلی درحال گذراندن سنت گرامی داشت میلاد مسیح و آغاز سال دو هزارو چهارده میلادی هستند.

@fotolia
تبلیغ بازرگانی

به هرحال، دراین روزهاست که مانند رسوم بسیاری ازملل و فرهنگ ها تبریکات و هدایا درفرانسه نیز مبادله می شود و شاید این برهه نادر زمانی باشد که طی آن پدربزرگ ها، مادربزرگ ها، پدران و مادران، نوه ها و نتیجه ها و نامزدها وعشاق با فراق بال بیشتری به گفت و گو وابراز مکنونات قبلی خود می پرداند.
درهمین رابطه است که روزنامه فرانسوی لاکروا، ارگان جامعه مسیحیان فرانسه، عمده ترین گزارش شماره امروزخود را به موضوع چگونگی ابراز " بهترین آرزوها " و نحوه رساندن این پیام میان شهروندان پرداخته است.
دردنیایی که شاهراه های ارتباطات مجازی همه ی فضای زندگی اجتماعی، عاطفی، اقتصادی و حیاتی مردمان را پرکرده است نوشتن کلامی پرمهر برروز کاغذی سفید یا رنگین ورساندن آن به عزیزی درجای جای این جهان پهناوردرحال فراموش شدن است. به همین دلیل روزنامه صبح پاریس به انواع عامل های رساندن این پیام میان انسان ها پرداخته است.

دراین رابطهُ ابتکارعمل یک موسسه نظرسنجی درفرانسه امسال توجه مطبوعات را به خود جلب کرده است. موسسه سُفرس، معتبرترین نهاد نظرسنجی غیردولتی در فرانسه، چند روز مانده به فرارسیدن کریسمس و سال نو از شهروندان پرسیده است : کدام وسیله را برای رساندن پیام تبریک ترجیح می دهند ؟ نتایج این نظرسنجی درشماره امروزلاکروا به چاپ رسیده است. 62 درصد پرسش شوندگان گفته اند که برای رساندن پیام ازپیامک های تلفنی استفاده خواهند کرد. 48 درصد اعلام می دارند که همچنان مانند گذشته ها ازکارت تبریک نوشتاری استفاده می کنند، 21 یک درصد فیس بوک و بیست درصد کارت های تبریک مجازی را ترجیح می دهند.
به نوشته لاکروا گزارش ها نشان می دهد که درشب سی و یکم دسامبر سال دو هزارو دوازده دردقایق تحویل سال یک میلیاردو پانصد میلیون پیامک تلفنی میان شهروندان فرانسه مبادله شده است.
به نوشته لاکروا درسال گذشته دریک مورد فرانسویان حتی قهرمان جهان شده اند، بدین معنی که با ارسال سیزده میلیون کارت تبریک مجازی برای یکدیگر رکورد جهانی را دراین زمینه به دست آورده اند.
با این حالِ، به گفته رئیس صنف فروشندگان کارت تبریک، درمورد احتمال خاموشی سنت ارسال کارت کاغذی نقش ونگاردارنباید نگرانی به خود راه داد.
وی می گوید : درسال دو هزارو دوازده میلادی 60 میلیون کارت تبریک کاغذی میان فرانسویان مبادله شده است.
نوشتن تبریک و یا مبادله ی تهنیت ها به صورت کنونی تاریخچه طولانی ندارد. به نوشته لاکروا این نوع مبادله ی عواطف از طریق نوشتن و با ایجاد تمبرپُستی در سال 1840 درانگستان آغاز شد. ازآن هنگام بود که درواقع نوعی تماس غیرحضوری میان افراد امکانپذیرشد.
تا آن هنگام به نوشته لاکروا مبادلات عواطف و احساسات حضوری انجام می گرفت، مردم سفرمی کردند تا با عزیزان خود دیدار و گفت وگو نمایند.
واماحال که سخن از مبادله تبریکات رفت، بد نیست به رسم تبریک گفتن روسای جمهوری فرانسه اشاره کنیم. این رسم نیز چندان قدیمی نیست.
جالب است دانسته شود، برای اولین بارژنرال دوگل رئیس شورای دولتی فرانسه ی پس از جنگ بود که یک گفتارضبط شده را برای تبریک به شهروندان از رادیو پخش کرد. درسیزدهم دسامبر سال 1958 زمانیکه دوگل درحالی که ریاست شورای وزیران برعهده داشت برای اولین، دریک پیام ضبط شده ی رادیوئی سال نو را به فرانسویان تبریک گفت که از آن پس هرساله همه روسای جمهوری فرانسه این سنت را حفظ کرده اند که امروزه از رادیو به برنامه تصویری تلویزیون ها تبدیل شده است.
واما از این گزارش جالب مربوط به تبریک که بگذریم، روزنامه های امروز گزارش هائی را به سوءقصد خونین روز جمعه درلبنان، ادامه درگیری های قومی و مذهبی درآفریقای مرکزی اختصاص داده اند.
درفیگارو گزارشی درباره افول سریع اقبال باراک اوباما درافکارعمومی آمریکا انتشاریافته است. فیگارو می نویسد: آخرین نظرسنجی که در26 دسامبرتوسط سی ان ان انتشاریافت نشان می دهد که اگرانتخابات میان دوره ای همین امروزانجام می شد حزب دموکرات، حزب باراک اوباما، 49 به 44 کرسی های میان دوره ای را به نفع جمهوریخواهان ازدست می داد.
انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا درپائیز دو هزارو چهارده میلادی انجام خواهد شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید