دسترسی به محتوای اصلی
ایران

مردم و دولت هر دو در تخریب محیط زیست نقش دارند

۱۰ دقیقه

خدیجه مقدم: مردم و مقامات بدانند که طبیعت متعلق به همه مردم است و هر حکومتی که سر کار باشد برای حفظ محیط زیست و طبیعت باید فعالیت کند و مسئله محیط زیست سیاسی نیست اما چون سیاست های اشتباه دولت، روند تخریب محیط زیست را به شدت گسترش می دهد ، محیط زیست نیز در ایران به امری سیاسی تبدیل شده است. 

تبلیغ بازرگانی

نوشته: دلبر توکلی

"سیزده‌ به‌در" سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی است. در تقویم‌های رسمی ایران این روزرا" روز طبیعت" نامگذاری کردند.

چند نسل پیشین ایرانیان، شاید از آنجایی که در مورد این روز آگاهی کمتری داشتند این روز را بدشگون می‌دانستند و بسیاری از آنان معتقد بودند که باید برای بیرون کردن بدشگونی ها از خانه و کاشانه خود کنار جویبارها و سبزه ها بروند و به شادی بپردازند . اما برای اثبات اینکه ایرانیان قدیم هم این دیدگاه را داشتند هیچ روایت تاریخی و قابل استنادی وجود ندارد.

این دیدگاه هنوزهم در بین عده‌ای از مردم ایران وجود دارد . اما امروزه بیشتر مردم، با رفتن به دامان طبیعت در جشن سیزده به در، جشن‌های نوروزی را به طور رسمی پایان می‌دهند. اما ازآنجایی که آموزش فراگیر برای همزیستی با طبیعت به مردم داده نشده است، هر سال در این روز خسارت های بسیاری به طبیعت و محیط زیست وارد می شود.

"خدیجه مقدم" قعال حقوق بشر، زنان و محیط زیست، مقیم آلمان دراین خصوص گفت: « نبود امکانات و نداشتن آموزش هماهنگ، صدمات زیادی را به طبیعت وارد کرده است و این صدمات هر روز بیشتر می شود.»

او گفت: «بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به طور کلی یک مخالفت غیر منطقی با ادامه فعالیت های "ان.جی.او"
وجود داشت و مجوز این نهاد های مردمی را تمدید نکردند.»

او گفت: « این نهاد های مردمی فعالیت دو وجهی دارند، از طرفی بازوی کمکی دولت هستند و در راستای اهداف توسعه پایدار سازگار با محیط زیست کار می کنند و از سوی دیگر نیروی فشار بر دولت برای فعالیت هایی که خلاف توسعه پایدار است محسوب می شوند.»

این فعال محیط زیست گفت: « دولت در حال حاضر هیچ صدای مخالفی را نمی تواند تحمل کند، حتا صدایی را که درجهت حفظ محیط است؛ متأسفانه دولت فکر می کند که طبیعت متعلق به خودش است و مردم درآن سهم ندارند.»

او گفت: « مردم و مقامات بدانند که طبیعت متعلق به همه مردم است و هر حکومتی که سر کار باشد برای حفظ محیط زیست و طبیعت باید فعالیت کند و مسئله محیط زیست سیاسی نیست اما چون سیاست های اشتباه دولت، روند تخریب محیط زیست را به شدت گسترش می دهد ، محیط زیست نیز در ایران به امری سیاسی تبدیل شده است.»

خدیجه مقدم گفت: « دولت تمام صنایع از رده خارج شده سایر کشورها را خریداری می کند وآنها را وارد چرخه محصولات کشور می کند بدون هیچ توجهی به امر محیط زیست. البته مردم و دولت هر دو درپیشرفت تخریب محیط زیست در ایران نقش دارند، چرا که مردم به دلیل سیاست های غلط دولت فکر می کنند طبیعت کشور متعلق به آنان نیست و برای آن دل نمی سوزانند و بهتر است در روز سیزدهم فروردین که روز طبیعت نامگذاری شده حداقل کیسه زباله با خود داشته باشند و زباله های شان را در طبیعت بجا نگذارند.»

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.